FacebookTwitterLinkedIn

Intitulat „Evaluarea impactului e-commerce asupra consumatorului, economiei și societății”, studiul are ca obiectiv principal evaluarea impactului pe care comercializarea electronică de bunuri și servicii îl generează pe toate palierele: consumator, economie și societate în ansamblul său. Echipa de cercetare din cadrul ASE București care a efectuat acest studiu a fost coordonată de prof. dr. Eduard Dinu și este formată din prof. dr. Mihaela Mosora, conf. dr. Adrian Anica-Popa și conf. dr. Ana Maria Popescu.

În ceea ce privește principalele beneficii pentru consumatori, așa cum menționează și studii efectuate la nivelul Uniunii Europene, acestea sunt: economia de timp și diversitatea net superioară comparativ cu formele tradiționale de comerț. La ele se adaugă transparența prețurilor, ușurința cu care pot fi comparate prețurile și prețuri mai mici.

În 2017, în România au fost 7,36 milioane de cumpărători online care au făcut, în medie, 8,7 achiziții per cumpărător. Datele provizorii arată că vânzările prin e-commerce din România au ajuns, în 2017, la 2,8 mld. euro, față de 2,05 mld. euro, cât erau în 2016, ponderea în PIB fiind astfel de 1,5%.

În plus, modelul de afaceri specific e-commerce implică o pondere crescută a personalului cu studii superioare, iar astfel nivelul productivității muncii este semnificativ mai mare comparativ cu formele clasice. De aceea, acest model de afaceri permite remunerarea superioară a salariaților cu implicații pozitive inclusiv asupra valorii adăugate.

Totodată, apariția e-commerce a dus la schimbarea modelului de afaceri al firmelor de curierat, inclusiv derularea de investiții importante pentru asigurarea profitabilității afacerilor. Ponderea vânzărilor provenite de la clienții de e-commerce în totalul vânzărilor companiilor de curierat a crescut constant și a ajuns la circa 35-40% la finalul anului 2017.

Concluziile studiului sunt favorabile și micilor afaceri, pentru că principalul avantaj al comercializării electronice a produselor și serviciilor este acela al unei structuri mult mai flexibile a costurilor operaționale, iar pragul de rentabilitate are un nivel mai redus în cazul e-commerce, comparativ cu comerțul tradițional. Firmele care își desfășoară activitatea online pot fi mai repede profitabile și pentru că investițiile inițiale sunt minime.

Impactul este unul favorabil inclusiv asupra bugetului de stat al României și a fost cuantificat în cadrul studiului la peste 17,2 milioane de euro, din care 4,3 milioane de euro numai la nivelul anului 2016. Astfel, 7,2 milioane de euro reprezintă contribuţii suplimentare plătite de angajaţi, 5,6 milioane de euro reprezintă contribuţii suplimentare plătite de angajatori și 4,5 milioane de euro – impozit pe profitul suplimentar obţinut.

Din punct de vedere economic și social, comerțul electronic aduce numeroase beneficii pentru grupurile vulnerabile (persoane cu dizabilități, persoane cu probleme temporare de sănătate, persoane în vârstă, mame cu copii mici) prin faptul că facilitează accesul la diferite produse, asigură o varietate mai mare de bunuri consumatorilor, asigură accesul la bunuri în zone mai greu accesibile și prețuri mai mici mai ales pentru cei cu venituri mai scăzute.

În ceea ce priveşte România, faza timpurie de dezvoltare în care se află e-commerce-ul a determinat un impact relativ limitat al acestuia. Ponderea e-commerce-ului în produsul intern brut, pe de o parte şi respectiv ponderea e-commerce în totalul retailului, pe de altă parte, poziţionează România la coada clasamentului european în domeniu.

Studiul mai demonstrează și că e-commerce contribuie la dezvoltarea durabilă a societății. Impactul asupra mediului evaluat în cadrul lui indică aproximativ 400.000 de copaci salvați în România între 2014 și 2017, ca efect direct al emisiilor mai reduse de dioxid de carbon aferente cumpărătorilor care au comandat online în locul deplasării cu mașina pentru a realiza respectiva achiziție.