FacebookTwitterLinkedIn

Conform acestuia, dacă în 2019 acest segment a raportat o evoluție pozitivă a veniturilor, înregistrând o creștere cu 10 procente a acestora, una dintre vulnerabilitățile domeniului este aceea că aproape 50% dintre companiile care activează în acest segment sunt expuse unui risc ridicat de insolvență.

„Printre vulnerabilităţile regăsite se numără și cea conform căreia 70% dintre companii au 100% datorii orientate pe termen scurt. Mai mult, companiile din sectorul analizat prezentau o autonomie în situaţii de forţă majoră (DIR) de 34 zile în anul 2019, sub nivelul recomandat de 90 zile, și, practic, aproximativ 49% dintre companii sunt expuse unui risc ridicat de insolvenţă”,  se arată în studiul realizat.

Totodată, specialiștii Coface au punctat în analiză că ponderea cotei de piaţă cumulate deţinute de cei mai importanţi 10 jucători este de 63%, ceea ce relevă un grad mediu spre ridicat de concentrare.

Ponderea în totalul cifrei de afaceri a top 10% companii din sector s-a menţinut la un nivel ridicat (88,6% în 2015, în 2019 atingând valoarea de 89%). Astfel, există la nivel de sector o polarizare (prezentă de altfel şi la nivelul economiei): câteva companii mari care generează o pondere ridicată din cifra de afaceri şi multe companii mici care contribuie foarte puţin la veniturile totale, mai relevă studiul.