FacebookTwitterLinkedIn

Proiectul oferă un program integrat de stagii de practică plătite în domeniul editorial și de orientare și consiliere în carieră, având ca scop facilitarea tranziției de la studiile universitare la viața activă pentru 200 de studenți sau masteranzi.

Proiectul reprezintă o oportunitate pentru studenți de a-și dezvolta aptitudinile de muncă prin însușirea de noțiuni și competențe practice din mediul editorial, cum ar fi: procesul general de lucru, principii și etape ale editării unei cărți (redactare, corectură, tehnoredactare, etc.), drepturi de autor, marketing și PR.

Implementat in perioada iulie 2018- iunie 2019, proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 6” Educație și competențe”, Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții

Bugetul total al proiectului este 3.449.485,25 lei. Durata proiectului: 12 luni (iunie 2018 – mai 2019)

 Obiectivul general al proiectului îl reprezintă facilitarea tranziției de la studiile universitare la viața activă, pentru un număr de 200 de studenți și masteranzi ai Universităților din București și Iași, prin creșterea nivelului de calificare practică a acestora, în conformitate cu cerințele pieței muncii din domeniul editorial.

Date de contact: Asociația Editorilor din România, email: info@aer.ro

RADIOURILE CU CELE MAI MARI VÂNZĂRI DE PUBLICITATE – SEPTEMBRIE 2018