Cautare
, Staff

https://www.facebook.com/forbesromania https://twitter.com/ForbesRo

Sănătate |
|

Stomatologii solicită guvernului măsuri adecvate de protecţie socială şi economică

Reprezentanţii stomatologilor consideră că decizia autorităţilor cu privire la închiderea cabinetelor dentare este bună, însă cer guvernului măsuri adecvate de protecţie socială şi economică.
 aboneaza-te
stomatologie shutterstock_733361782

Potrivit Colegiului Medicilor Stomatologi, cabinetele stomatologice nu sunt asimilate întreprinderilor mici şi mijlocii şi nici societăţilor comerciale şi nu au acces la pachetul de măsuri de protecţie.

Preşedintele Colegiului Medicilor Stomatologi, Ecaterina Ionescu, a precizat că o mare parte dintre cabinetele de medicină dentară au anunţat sistarea activităţii încă de la începutul acestei săptămâni.

Dentiştii au luat această decizie deoarece, prin natura profesiei, intră în contact direct cu gura şi nasul pacienţilor, principalele zone de cantonare a coronavirusului.

Colegiul Medicilor Stomatologi din România a prezentat Guvernului o serie de motive pentru care nu era suficient ca doar o parte dintre cabinete să fie închise:

– În primul rând, prin natura profesiei noastre, intrăm în contact direct cu cavitatea bucală şi nazo-faringiană, acestea fiind principalele zone de cantonare a virusului COVID-19

– prin manoperele pe care le efectuăm în mod curent în cadrul cabinetelor de medicină dentară facem parte din grupul profesional cu rata cea mai mare de risc de infectare şi de răspândire a virusului – atunci când utilizam instrumentarul rotativ producem aerosoli care se pot depune pe diverse suprafeţe, inclusiv instrumente care poartă riscul de a accentua răspândirea virusului

– este imposibilă o asepsie eficientă a aerului în cursul desfăşurării manoperelor.

– cele mai multe dintre cabinetele stomatologice nu au cum să facă o separaţie completă a spaţiilor de aşteptare sau a culoarelor de trecere astfel încât să se asigure distanţa necesară între pacienţi pentru a evita contaminarea.

– nu se poate asigura sută la sută corectitudinea răspunsurilor oferite de pacienţi la completarea formularului privind riscul de a fi deja infectat.

O dată cu argumentarea nevoii imediate de a închide temporar cabinetele de medicină dentară, Colegiul Medicilor Stomatologi din România cere Guvernului asigurarea accesului medicilor stomatologi la măsuri concrete de protecţie socială şi economică adecvate prin:

1. conştientizarea de către autorităţile de stat a faptului că, în mod covârşitor, profesia de medic stomatolog, ca profesie liberală, se exercită în cadrul unor cabinete fără personalitate juridică (cabinete individuale, grupate sau asociate ori societăţi medicale), entităţi care nu au acces la pachetul de măsuri de protecţie socială şi economică, nefiind asimilate IMM-urilor sau societăţilor constituite în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, precum şi a faptului că titularii acestor cabinete constituite în baza OG nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, nu au şi nu pot avea calitatea de salariat al formei de exercitare a profesiei, prin urmare neavând acces la pachetul de măsuri de protecţie socială şi economică destinat salariaţilor; în aceeaşi situaţie se regăsesc şi medici stomatologi care exercită profesia în calitate de persoană fizică independentă, în baza prevederilor art. 136 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată;

2. necesitatea identificării şi adoptării unui pachet de măsuri de protecţie socială şi economică care să vină în sprijinul tuturor medicilor stomatologi afectaţi de răspândirea pandemiei de COVID-19 sau de măsurile de prevenire şi limitare a răspândirii infecţiei cu Coronavirus SARS-CoV-2, nu numai a celor care au calitatea de angajator sau de angajat prin accesare a pachetelor de măsuri adoptate cu titlu general;

3. identificarea şi implementarea unor proceduri cât mai debirocratizate şi flexibile pentru asigurarea accesării măsurilor de protecţie socială şi economică de către medicii stomatologi, indiferent de forma sau de modalitatea de exercitare a profesiei (în regim independent sau salariat);

4. adoptarea de măsuri tehnice care să reglementeze expres şi punctual locaţiile în cadrul cărora se poate asigura acordarea asistenţei stomatologice pentru manoperele de urgenţă, de principiu a acelor unităţi care dispun de capabilităţi de triaj şi de resurse pentru protecţia adecvată a personalului medical (ex.: serviciile UPU/CPU etc.);

5. utilizarea UPU/CPU pentru tratarea urgenţelor stomatologice, în cadrul cărora se poate asigura asistenţa stomatologică din cadrul spitalelor, alături de revizuirea pachetului de servicii de medicină dentară care pot fi prestate în cadrul acestora, inclusiv asigurarea cu personal calificat (salariat sau pe bază de contract de servicii), pentru ca medicii stomatologi să îşi poată desfăşura activitatea în siguranţă şi să poată beneficia de echipament de protecţie corespunzător şi de măsurile de protecţie socială şi economică corespunzătoare;

6. măsuri specifice pentru protecţia socială şi economică a cabinetelor stomatologice şi a medicilor stomatologi aflaţi în relaţii contractuale cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, prin intermediul caselor de sănătate teritoriale, în condiţiile în care aceştia sunt penalizaţi pentru nerespectarea programului de lucru sau pentru faptul că raportează manopere sub plafonul stabilit de lege, fiind sancţionaţi sau reducându-li-se plafonul pentru perioada următoare în funcţie de realizările raportate anterior.

Postează un comentariu

sau înregistrează-te pentru a adaugă un comentariu.

*

Comentarii

Nu există comentarii