FacebookTwitterLinkedIn

Comunicatul ANCOM nu a precizat ce se va întâmpla cu celelalte două multiplexuri scoase la licitație și nici măcar nu menționează numele companiei RCS & RDS, care a participat la licitație.

Prima semnificație a rezultatului licitației este că practic Statul se angajează să realizeze digitalizarea terestră prin intermediul companiei pe care o deține intergral, Radiocomunicații S.A., plata taxei de licență fiind practic o plata către sine însuși.

Reamintim că în domeniul televiziunii Radiocomunicații S.A. este compania care asigură retransmisia terestră a programelor televiziunii publice, folosind fonduri de la bugetul statului.

Taxa de licenţă trebuie achitată în următoarele 90 de zile calendaristice, după care, ANCOM va acorda Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii licenţele de utilizare a frecvenţelor radio în vederea operării celor trei multiplexuri naţionale de televiziune digitală. Licenţele sunt acordate pentru o perioadă de 10 ani şi vor intra în vigoare începând cu 17 iunie 2015.

Prin intermediul primului multiplex în UHF (MUX 1) „free to air”, Societatea Naţională de Radiocomunicaţii va avea obligaţia de transmitere în condiţii transparente, concurenţiale şi nediscriminatorii, a posturilor publice şi private de televiziune care se transmit în prezent în sistem analogic terestru, în conformitate cu prevederile Legii audiovizualului. De asemenea, acest multiplex va trebui să asigure o acoperire în recepţie fixă de 90% din populaţie şi 80% din teritoriu până la 31 decembrie 2016, se mai arată în comunicat.

Pentru celelalte multiplexuri adjudecate, Societatea Naţională de Radiocomunicaţii va avea obligaţia ca, până la 1 mai 2017, să pună în funcţiune cel puţin 36 de emiţătoare pentru fiecare dintre reţelele corespunzătoare acestor multiplexuri, instalate câte unul în fiecare zonă de alocare.

În România, procesul de tranziţie de la emisia analogică terestră de televiziune la emisia digitală terestră trebuie să se încheie până la data de 17 iunie 2015, conform Acordului Geneva 2006 semnat de România şi Strategiei adoptate de Guvern.

La data de 17 iunie 2015, orice transmisie analogică terestră va înceta, aceasta fiind înlocuită cu transmisia digitală terestră a programelor de televiziune şi servicii multimedia suplimentare.

Multiplexul digital reprezintă un grup de programe de radiodifuziune şi televiziune, servicii multimedia suplimentare şi alte date asociate de identificare transmise de la staţiile de emisie către utilizatorii finali pe cale radio terestră, utilizând modulaţie digitală în limitele unui canal de televiziune standard/bloc de frecvenţă.

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) este instituţia care protejează interesele utilizatorilor de comunicaţii din România, prin promovarea concurenţei pe piaţa de comunicaţii, administrarea resurselor limitate, încurajarea investiţiilor eficiente în infrastructură şi a inovaţiei.