FacebookTwitterLinkedIn

Astfel, 44% dintre toți cei chestionați au afirmat că au planuri de investiții în următorii doi ani. Sunt planificate în special investiții pentru extinderi cum ar fi extinderea capacității de producție, investiții în reechipări respectiv în modernizarea locațiilor actuale și investiții în sfera de personal: șase din zece întreprinderi au planificat mărirea numărului de locuri de muncă.

În afară de investiții, în special în extinderea și modernizarea întreprinderilor existente, este planificată pe termen mediu și crearea de noi locuri de muncă. Importanța pentru aceste decizii este dezvoltarea în continuarea și îmbunătățirea condițiilor cadru politice și economice din țară. O politică economică prietenoasă cu întreprinzătorul, stabilitatea politică și transparența, diminuarea birocrației cât și promovarea formării și a perfecționării profesionale reprezintă factori importanți.

CITEȘTE ȘI Diaspora, ca oportunitate

Aceasta ar fi sinteza pe scurt a rezultatelor studiului din acest an referitor la climatul economic din România al Advantage Austria, Secția Comercială a Ambasadei Austriei din București.

Activitatea companiilor austriece din România este influențată puternic în special de condițiile cadru politice (politica fiscală și de taxare, birocrație, siguranța juridică și stabilitatea politică) și de factori relevanți legați de persoană (loialitatea angajaților, potențialul forței de muncă, formarea personalului calificat și costul muncii).

Tendințele de dezvoltare din aceste domenii sunt privite de către respondenți cu sentimente amestecate: se consideră că în special factorii, care determină climatul investițional, vor avea o evoluție mai degrabă negativă. Companiile constată însă impulsuri pozitive în domeniul important al formării și calificării forței de muncă, chiar dacă dezvoltarea potențialului forței de muncă în general precum și loialitatea angajaților sunt evaluate mai curând ca fiind nefavorabile. Răzbate în special dorința pentru o politică cadru mai bună pentru investitori.

Țările care s-au poziționat pe plan internațional ca destinații de succes pentru investiții au creat un climat prietenos pentru investitori. În loc de măsuri cu efect pe termen scurt deciziile pentru efectuarea de investiții necesită o planificare și o dezvoltare strategică pe termen lung, care se pot realiza doar dacă există condiții cadru calculabile.