FacebookTwitterLinkedIn

Acest Test IMM a fost realizat pentru proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, care a vizează angajarea răspunderii penale pentru nereținerea și neîncasarea, reţinerea şi neplata impozitelor și contribuţiilor.

În plus, acesta a fost realizat sub forma unui sondaj derulat prin intermediul site-ului www.cnipmmr.ro, la nivelul vizitatorilor acestuia și ai membrilor CNIPMMR, răspunsurile putând fi multiple, la aceeași întrebare.

La acest studiu au răspuns 544 de vizitatori dintre care 58,8% au reprezentat o microîntreprindere, 23,1% o întreprindere mică, 11,9% o întreprindere mijlocie, 2,5% o întreprindere mare și 3,7% altă formă juridică.

Neîncasarea la timp a facturilor creează cele mai multe probleme

Printre cele mai importante motive care au creat dificultăți în reţinerea şi plata impozitelor și contribuţiilor, respondenții au menționat: neîncasarea la timp a facturilor de la beneficiar (92,2%); plata întârziată din contractele de achiziție publică (80,7%); factorii aleatorii (blocaje în economie, condiții meteo nefavorabile etc. – 69,5%) și dificultăți privind obținerea unui credit bancar sau a altor finanțări (46,4%).

Întrebați dacă sunt de acord cu angajarea răspunderii penale pentru nereținerea și neîncasarea, reţinerea şi neplata, în tot sau în parte, în cel mult 30 de zile de la împlinirea termenului legal, a unui număr de 32 de impozite și contribuţii, 94,4% au răspuns că nu sunt de acord”, au precizat reprezentanții CNIPMMR.

Printre cele mai importante efecte negative identificate de către respondeți ce pot apărea ca urmare a adoptării Ordonanței de urgență, se numără: sporirea controalelor abuzive, ca urmare a îndemnizațiilor de stimulare a personalului din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) și Ministerului Finanțelor Publice (MFP), pentru 87% dintre respondenți.

Alte efecte negative pe care le poate avea această OUG sunt: închiderea societăților (74,4%), concedierea personalului și șomaj (65,9%), reducerea veniturilor la buget, ca urmare a închiderii societăților și plata îndemnizației de șomaj și ajutoare sociale (49%) și reducerea investițiilor (36,6%).

Estimare: pedeapsa cu închisoare pentru angajatori, dacă nu achită contribuțiile sociale, poate majora veniturile la buget din impozite și contribuții

În ceea ce privește efectele pozitive identificate de către respondeți care pot apărea ca urmare a adoptării Ordonanței de urgență, se numără: creșterea veniturilor la buget din impozite și contribuții (69,2%), creșterea conformării la plata obligațiilor fiscale (54,8%) și protecţia persoanelor cărora li s-au reţinut impozite/contribuții (30,8%). Cu toate acestea, 38,7% n-au menționat niciun posibil efect pozitiv.

Întrebați ce măsuri consideră că ar contribui la rezolvarea problemelor generate de nereținerea și neîncasarea, reţinerea şi neplata impozitelor și contribuţiilor, respondenții au menționat: eșalonarea plății impozitelor și contribuțiilor pentru motive întemeiate (59%) și luarea în considerare a tuturor factorilor aleatorii care afectează cash-flow-ul societății (neîncasarea la timp a facturilor, plata întârziată din contractele de achiziție publică etc. – 58,4%).

Alte măsuri din aceeași categorie sunt: acordarea de facilități fiscale, având în vedere că se face un serviciu statului (se reține și se virează la buget obligaţii pentru alte persoane – 52,2%), măsuri de prevenție (47,7%) și măsuri de negociere, orientare, consiliere pentru găsirea unor soluții de redresare (38,5%).