FacebookTwitterLinkedIn

În cazul companiilor, standardele de creditare s-au înăsprit într-o anumită măsură, în trimestru al treilea, față de perioada anterioară, pentru toate categoriile de creditele acordate, indiferent de maturitatea acestora sau de dimensiunea companiilor.

Pentru trimestrul următor, instituțiile de credit estimează menținerea constantă a standardelor de creditare în cazul creditelor ipotecare, în timp ce pentru creditele de consum este prognozată o înăsprire semnificativă a acestora. Pentru trimestrul următor, instituțiile de credit se așteaptă la o menținere constantă a standardelor de creditare pentru companiile nefinanciare, atât la nivel agregat, cât și în structură“, se mai spune în sondajul Băncii Centrale.

Se cer tot mai multe credite pentru locuințe și terenuri, precum și din partea companiilor

Cererea de credite destinate achiziţiei de locuinţe şi terenuri acordate populației s-a majorat, în trimestrul al treilea al acestui an, într-un ritm moderat, în timp ce în cazul creditelor de consum, aceasta a rămas relativ constantă față de trimestrul anterior.

Pentru următoarele trei luni, instituțiile de credit prognozează o creștere marginală a cererii în cazul creditelor ipotecare și menținerea constantă a acesteia în cel al creditelor de consum acordate populației.

Rata solicitărilor respinse de către bănci a rămas constantă față de evoluțiile din trimestrul anterior pe ambele segmente de creditare destinate populației“, se menționează în sondajul BNR.

Termenii creditării au continuat să evolueze mixt și în trimestrul al treilea.

În cazul ambelor segmente de creditare destinate populației, băncile autohtone au înăsprit semnificativ, respectiv moderat, cerințele cu privire la gradul de îndatorare, respectiv spread-ul ratei medii de dobândă a creditului faţă de ROBOR la 1 lună. Spre deosebire de acestea, ponderea maximă a creditului în valoarea garanției ipotecare (LTV) și costurile creditării altele decât dobânzile pentru creditele ipotecare și, respectiv, plafonul maxim pentru valoarea creditului în cazul împrumuturilor de consum au fost relaxate semnificativ, respectiv moderat“, se detaliază în sondajul Băncii Centrale.

Cererea de credite din partea companiilor s-a majorat pentru al nouălea trimestru consecutiv

Cererea provenită din partea companiilor nefinanciare a continuat să avanseze semnificativ, conform așteptărilor formulate de bănci în trimestrul anterior, potrivit sondajului BNR. Pe acest segment, băncile anticipează ca, în următoarele trei luni, să asiste la o continuare a majorării cererii de credite, însă la un nivel moderat.

Cererea de credite a cunoscut un avans semnificativ în trimestru al treilea pentru toate segmentele, în special pentru împrumuturile pe termen scurt acordate companiilor de talie mare. În contextul în care cererea de credite s-a majorat pentru al nouălea trimestru consecutiv, se conturează necesitatea lărgirii sferei de creditare a băncilor către sectorul companiilor, în vederea unei creşteri sustenabile a intermedierii financiare. Pentru trimestrul al patrulea, se preconizează o creștere moderată a cererii provenite din partea companiilor“, mai arată sondajul BNR.

Rata creditelor solicitate de către companii și respinse de bănci a fost relativ constantă în cel de-al treile trimestru, în comparație cu trimestrul anterior.

Riscurile asociate companiilor au înregistrat o serie de fluctuații. Acestea au crescut pentru sectoarele construcții și energie, în timp ce companiile care activează în industrie sunt percepute ca având un risc diminuat marginal față de trimestrul anterior.