FacebookTwitterLinkedIn

Numărul abonaţilor la reţelele de cablu digital raportat la numărul total de abonaţi prin reţele de cablu era de aproape 33% la sfârşitul anului 2012.

Din totalul de 6 milioane de abonaţi la servicii de retransmisie a programelor audiovizuale, 3,4 milioane sunt abonaţi la servicii în format digital, în creştere cu 13,4% faţă de anul 2011.

Din numărul de abonaţi la serviciile digitale, cea mai mare pondere, de 63%, o deţin abonaţii prin intermediul reţelelor satelit (DTH). În cifre absolute, cea mai mare creştere în anul 2012 a fost înregistrată de abonaţii la cablu în format digital.

După scăderea din 2011, numărul de abonaţi DTH a crescut în 2012 cu 2% până la 2,19 milioane de abonaţi, iar cel al abonaţilor prin tehnologie IP (IPTV) a crescut cu 34%, până la 37.000 de abonaţi.

De asemenea, în anul 2012, numărul de abonaţi la serviciile de retransmisie a programelor audiovizuale a înregistrat creşteri la nivelul tuturor mijloacelor de recepţie, depăşind 6 milioane, ceea ce înseamnă o rată de penetrare la nivel de gospodării de peste 85%, conform datelor raportate de furnizori şi publicate de ANCOM în Raportul integrat de date statistice privind piața de comunicații electronice din Romania pentru anul 2012.

Din totalul de 6 milioane de abonaţi la servicii de retransmisie, 3,8 milioane sunt abonaţi la servicii furnizate prin intermediul reţelelor de cablu (creștere de 6,4%), 2,19 milioane sunt abonaţi la reţele satelit de tip DTH (creștere de 2,3%), iar 37.000 sunt abonaţi care recepţionează programe prin tehnologie IP (+34%), ceea ce face ca numărul total de abonaţi în anul 2012 să fie cu 5% mai mare decât cel aferent anului 2011. Rata de penetrare la nivel de gospodării a serviciilor de retransmisie creşte cu 4 puncte procentuale, până la 85,1%, iar rata de penetrare a serviciilor de retransmisie prin reţele de cablu ajunge la 53,6%.

La sfârşitul anului 2012, 61% din totalul abonaţilor erau din mediul urban. În funcţie de tehnologia de retransmisie, 80% dintre utilizatorii din mediul urban sunt abonaţi la cablu, în timp ce 63% dintre utilizatorii din mediul rural sunt abonaţi la reţelele satelit de tip DTH.

Raportul integrat de date statistice privind piaţa de comunicaţii electronice din România pentru anul 2012 a fost realizat pe baza datelor raportate de către furnizorii activi de servicii de comunicaţii electronice care au desfăşurat activităţi comerciale în perioada 1 iulie – 31 decembrie 2012.