Cautare
, Staff

https://www.facebook.com/forbesromania https://twitter.com/ForbesRo

Uncategorized |
|

Senatul a adopat înființarea Gărzilor forestiere

Senatul a aprobat ordonanța de urgență care prevede înființarea Gărzilor forestiere pentru a combate defrișările ilegale masive, discutate în ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării din iunie 2015, informează Mediafax.
Senat

Mediafax precizează că, potrivit Conform OUG nr. 32/2015, „este necesară înființarea Gărzilor forestiere, prin reorganizar ca instituții publice cu personalitate juridică în subordinea autoriății publice centrale care răspunde de silvicultură, prin preluarea atribuțiilor, activității, a posturilor și a personalului de la Comisariatele de Regim Silvic și Cinegetic”.

Guvernul menționează că scopul actului normativ este de a întări capacitatea instituțională prin su-plimentarea numărului de posturi din cadrul Comisariatelor de regim silvic și cinefetic, în așa fel încât numărul de posturi să fie de 617, față de 399 câte sunt în prezent, adică o persoană cu pregătire silvică pentru o suprafață de 16.493 hectare de fond forestier.

SENATUL A ADOPTAT LEGEA PRIVIND VOTUL PRIN CORESPONDENȚĂ

Comisiile de specialitate ale Senatului au hotărât ca salariile de bază ale personalului din cadrul Gărzilor forestiere să se stabilească la nivelul salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, și nu în baza grilei de salarizare propuse de inițiator. În condiții oprime, numărul de personal din cadrul Gărzilor forestiere cu atribuții de implementare, monitorizare și control necesar este de o persoană cu pregătire în domeniul silvic penru o suprafață de 8.000 de hectare, însă, pentru reducerea impactului bugetar s-a decis ca numărul personalului silbic din cadrul Gărzilor forestiere să aibă în vedere o suprafață de 12.000 de hectare.

În expunerea de motive, inițiatorul susține că în ultimii ani, fenomenul tăierilor ilegale de masă lemnoasă a luat amploare, iar pierderea produsă annual bugetului național prin sustragerile de masă lemnoasă este estimată la circa 250 milioane de euro.

Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere a fost adoptat, în plenul Senatului, cu 70 de voturi „pentru”, trei abţineri şi un vot „împotrivă”.

Postează un comentariu

sau înregistrează-te pentru a adaugă un comentariu.

*

Comentarii

Nu există comentarii