Cautare
, Contributor

DWF

AdNews |
|

Semnătura electronică: Ce este, cum se obține si ce avantaje asigură?

Semnătura electronică nu constituie în niciun caz aplicarea detaliilor de contact la sfârșitul unui e-mail și nici o semnătură scrisă de mână care a fost scanată. Semnătura electronică este un proces care permite garantarea datei semnării, faptul că nicio parte a conținutului documentului semnat nu a fost modificată și oferă asigurarea faptului că interlocutorul potrivit se află la originea semnăturii. Această soluție se dezvoltă pe măsură ce dematerializarea, ca metodă de lucru, se extinde.

Ce este semnătura electronică?

O semnătură electronică este un marcaj digital care indică acceptarea unui contract sau document. De exemplu, atunci când vă semnați numele pe dispozitivul mobil al unui e-mail, acesta este o semnătură electronică. Pentru a garanta securitatea operațiunii de semnare, aceasta trebuie să poată asigura atât integritatea documentului semnat, cât și identitatea reală a semnatarului. Prin intermediul unei așa-numite funcții criptografice „hash”, semnătura electronică este capabilă să asigure această securitate.

Semnătura electronică este guvernată de regulamentul european eIDAS (Electronic IDentification And Trust Services). Acesta din urmă își propune să ofere un cadru de identificare electronică și servicii de încredere pentru tranzacțiile electronice în statele membre ale Uniunii Europene. Regulamentul european eIDAS a făcut posibilă definirea a trei niveluri de semnături electronice: simplă, avansată și calificată. În mod logic, ultimele două niveluri sunt cele mai recomandate pentru companii, deoarece acestea pot fi utilizate pentru documente cu valoare ridicată și risc ridicat. În acest context, un furnizor de servicii de certificare electronică reprezintă o terță parte de încredere.

La nivel național, semnătura electronică este guvernată de Legea nr. 455 din 18 iulie 2001 (*republicată*) privind semnătura electronică, publicată în Monitorul Oficial nr. 316 din 30 aprilie 2014. În conformitate cu acest act normativ, semnătură electronică reprezintă „date în formă electronică, care sunt atașate sau logic asociate cu alte date în formă electronică și care servesc ca metodă de identificare”. De asemenea, același act normativ definește semnătură electronică extinsă ca fiind acea semnătură electronică care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 • a) este legată în mod unic de semnatar;
 • b) asigură identificarea semnatarului;
 • c) este creată prin mijloace controlate exclusiv de semnatar;
 • d) este legată de datele în formă electronică, la care se raportează în așa fel încât orice modificare ulterioară a acestora este identificabilă;

Semnatarul, la rândul său, reprezintă o persoană care deține un dispozitiv de creare a semnăturii electronice și care acționează fie în nume propriu, fie ca reprezentant al unui terț; datele de creare a semnăturii electronice reprezintă orice date în formă electronică cu caracter de unicitate, cum ar fi coduri sau chei criptografice private, care sunt folosite de semnatar pentru crearea unei semnături electronice; iar dispozitivul de creare a semnăturii electronice reprezintă software-ul și/sau hardware-ul configurate, utilizate pentru a implementa datele de creare a semnăturii electronice.

Semnătura electronică are aceeași valoare ca și semnătura scrisă de mână?

Cele trei tipuri de semnături electronice (simple, avansate și calificate) sunt perfect acceptate în instanță, deoarece garantează identitatea semnatarilor unui document, respectând în același timp Regulamentul european privind protecția datelor (GDPR). Prin urmare, semnătura calificată are aceeași valoare juridică ca o semnătură scrisă de mână. Astfel, dacă problema valorii legale a semnăturii electronice a cântărit mult timp asupra deciziei de a opta pentru această soluție, acest subiect este acum rezolvat și nu mai există nicio îndoială asupra valabilității și validității semnăturii electronice.

Cum se obține semnătura electronică?

Semnătura electronică se obține de la un furnizor de servicii de certificare a semnăturii electronice.

Semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, este prezumată a îndeplini condițiile arătate mai sus (legată în mod unic de semnatar; creată prin mijloace controlate exclusiv de semnatar; legată de datele în formă electronică, în așa fel încât orice modificare ulterioară a acestora este identificabilă).

Certificatul calificat va cuprinde următoarele mențiuni:

 • a) indicarea faptului că certificatul a fost eliberat cu titlu de certificat calificat;
 • b) datele de identificare a furnizorului de servicii de certificare, precum și cetățenia acestuia, în cazul persoanelor fizice, respectiv naționalitatea acestuia, în cazul persoanelor juridice;
 • c) numele semnatarului sau pseudonimul acestuia, identificat ca atare, precum și alte atribute specifice ale semnatarului, dacă sunt relevante, în funcție de scopul pentru care este eliberat certificatul calificat;
 • d) codul personal de identificare a semnatarului;
 • e) datele de verificare a semnăturii, care corespund datelor de creare a semnăturii aflate sub controlul exclusiv al semnatarului;
 • f) indicarea începutului și sfârșitului perioadei de valabilitate a certificatului calificat;
 • g) codul de identificare a certificatului calificat;
 • h) semnătura electronică extinsă a furnizorului de servicii de certificare care eliberează certificatul calificat;
 • i) dacă este cazul, limitele utilizării certificatului calificat sau limitele valorice ale operațiunilor pentru care acesta poate fi utilizat;
 • j) orice alte informații stabilite de autoritatea de reglementare și supraveghere specializată în domeniu.

Fiecărui semnatar i se va atribui de către furnizorul de servicii de certificare un cod personal care să asigure identificarea unică a semnatarului. Generarea codului personal de identificare și a codului de identificare a certificatului calificat se va face pe baza reglementărilor stabilite de autoritatea de reglementare și supraveghere specializată în domeniu.

Care sunt avantajele semnăturii electronice?

Semnătura electronică economisește mult timp. În loc de a aștepta câteva zile pentru returnarea unui contract semnat, semnătura electronică permite soluționarea cazului în câteva minute. Pe smartphone, tabletă sau computer, procedura este simplificată pe cât posibil. Această viteză nu împiedică semnătura electronică să fie o soluție sigură, în special cu sisteme de autentificare dublă prin trimiterea unui SMS de confirmare pe smartphone-ul semnatarului, pentru a garanta identitatea acestuia din urmă.

Dincolo de simplificarea și asigurarea semnării documentelor esențiale pentru buna funcționare a companiilor, semnătura electronică face posibilă asigurarea trasabilității documentelor. Într-adevăr, documentul este însoțit de un certificat digital care permite să se cunoască în detaliu modificările efectuate asupra documentelor semnate. Astfel, autorul oricărei modificări poate fi ușor găsit prin intermediul acestui proces.

În cele din urmă, semnătura electronică este o modalitate bună de a reduce costurile de operare ale unei companii. Ea elimină într-o măsură importantă necesitatea achiziționării de hârtie, cerneală sau pixuri pentru a semna documente. De asemenea, elimină costurile de tipărire a documentelor care urmează să fie semnate, costurile de expediere și de călătorie. Pe scurt, semnătura electronică permite economii semnificative.

Postează un comentariu

sau înregistrează-te pentru a adaugă un comentariu.

*

Comentarii

Nu există comentarii