FacebookTwitterLinkedIn

NEPI Rockcastle susține că Legea pentru modificarea și completarea legii Camerelor de comerț din România nr. 335/2007 a fost adoptată de către Camera Deputaților “într-o manieră netransparentă, fără nicio dezbatere la care să fi fost invitate părțile care au solicitat acest lucru și fără consultarea instituțiilor publice care ar fi trebuit consultate, potrivit legislației naționale și europene privind ajutorul de stat”. 

Dezvoltatorul imobiliar atrage atenția și că CCIR susține în mod eronat că valoarea estimată a ,,platformelor betonate, clădirilor, halelor etc.” – amplasate doar pe o mică parte din terenul total  – este de ,,300 milioane euro (mult peste prețul pieței în ceea ce privește valoarea terenului)”. “În realitate, din documentele oficiale publice depuse de Romexpo SA (societate deținută de CCIR prin care sunt exercitate drepturile asupra acestor imobile) la Ministerul Finanțelor, reiese clar că valoarea tuturor activelor imobilizate ale Romexpo SA nu ajunge nici măcar la 50 milioane euro (mai exact, conform bilanțului depus pe anul 2019, este în sumă totală de 232.611.826 RON)”, au declarat reprezentanții NEPI.

În ceea ce privește Hotărârile de Guvern nr. 1709/2004 și nr. 2127/2004 prin care CCIR susține că dreptul de folosință al terenului primit de la Guvern nu ar putea fi revocat tot unilateral de către Guvern pentru că „instanța supremă a consfințit dreptul CCIR de utilizare gratuită a acestor terenuri pentru 49 de ani” prin Decizia nr. 3522/2013 a Înaltei Curți de Casație și Justiție (I.C.C.J.) – Secția de Contencios Administrativ și Fiscal, reprezentanții NEPI Rockcastle punctează că “în realitate, acea decizie a ICCJ nu a consfințit dreptul de folosință al CCIR, ci doar a confirmat anumite vicii de formă ale H.G. nr. 501/2010 referitoare la denumirea CCIR, prin care Guvernul a dorit să retragă CCIR dreptul de folosință gratuită asupra terenurilor în discuție.” 

Pe de altă parte, NEPI subliniază că, deși CCIR a confirmat în numeroase comunicări anterioare publice că se află în asociere cu un anumit dezvoltator imobiliar, ales fără licitație, în prezent CCIR afirmă public, în comunicatul emis la 22.03.2021, că ,,la data prezentei nu există niciun contract semnat între CCIR și alți dezvoltatori imobiliari”.

“Această afirmație este în contradicție flagrantă inclusiv cu afirmația de pe site-ul oficial al CCIR despre proiectul denumit Noul Romexpo, potrivit căruia proiectul este o inițiativă a CCIR,  „dezvoltată de Iulius și Atterbury Europe”, iar „Camera de Comerț și Industrie a României și Romexpo au semnat un acord de parteneriat cu investitorii privind dezvoltarea Complexului Expozițional Romexpo“. Aceste contradicții între pozițiile publice succesive ale CCIR sunt, cu siguranță, relevante nu numai pentru opinia publică, ci și pentru autorități”, mai spun reprezentanții NEPI, care semnalează că pentru niciun alt stat membru al Uniunii Europene nu s-au acordat măsuri de sprijin de către statele respective către camerele de comerț din țările respective în forma în care se încearcă în România.