FacebookTwitterLinkedIn

UNICEF în România, cu sprijinul Guvernului României și a partenerilor a lansat în 2014 proiectul pilot Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate la nivelul comunității – Servicii Comunitare pentru Copii cu finanțare prin Norway Grants și din resurse UNICEF. Începând cu acest an, proiectul pilot continuă cu finanțare de la Fundația Botnar și din fonduri proprii UNICEF. Implementarea acestui proiect pilot asigură o intervenție timpurie la nivelul comunității și poate să reducă pe termen scurt și mediu costurile din sectorul social, de sănătate și de educație.

Cei doi piloni majori ai programului includ Pachetul Educatie Incluziva de Calitate și Pachetul Minim de Servicii sociale care cuprinde servicii acordate comunității în domeniu sănătății, protecției sociale și educației și vizează în mod special copiii cei mai vulnerabili și familiile acestora.

În urma evaluării externe a proiectului pilot, 57 asistenți sociali, 36 asistenți medicali comunitari, șapte mediatori sanitari, 36 consilieri școlari, 27 mediatori școlari au identificat 19.000 de copii ca fiind vulnerabili și au livrat activ servicii, 93% din copiii care nu fuseseră înregistrați în sistemul de asigurare medicală sunt acum înscriși pe lista unui medic de familie, iar 100% dintre copiii aflați în risc de separare de familie locuiesc în continuare alături de familiile lor.

„Aproximativ 2000 de gospodării din Dofteana au fost recenzate, iar 700 de copii au fost identificați cu diferite vulnerabilități dintre care 390 la risc de sărăcie. Ei au beneficiat de sprijin și acces la servicii de protecție, de sănătate și educație cu ajutorul echipei comunitare”, a declarat primarul Ioan Bujor.

Migrarea forței de muncă reprezintă una din principale probleme cu care se confruntă locuitorii comunității și constituie totodată cauza principală a absenteismului școlar.

„În urma implementării proiectului, Școala Gimnazială Scarlat Longhin Dofteana a reușit să reducă numărul de absențe și în anul școlar trecut a avut 0 abandon școlar”, a spus Ana Nicoleta Irimia, directorul școlii.

Smiley, ambasadorul UNICEF a vizitat miercuri, 11 octombrie comuna unde s-a întâlnit cu copiii de la Școala Gimnazială Scarlat Longhin Dofteana, cu cadrele didactice, cu autoritățile locale, precum și cu echipa comunitară formată din doi asistenți sociali, un asistent medical comunitar, un consilier școlar și un mediator școlar.

„De multe ori, oamenii care au schimbat lumea au venit din medii defavorizate, de la sat. De aceea, este foarte important ca toți copiii să meargă la școală și să primească tot sprijinul necesar pentru a-și împlini visele”, a declarat Smiley, Ambasador Național pentru UNICEF în România.

Reprezentații UNICEF menționează că rezultatele evaluării independente demonstrează că serviciile comunitare pentru copii aduc rezultate concrete pentru zeci de mii de copii și familiile lor, dar și pentru comunitățile în care trăiesc, iar lecțiile învățate pot sprijini extinderea serviciilor integrate pentru toți cei patru milioane de copii din România și pentru familiile lor.