FacebookTwitterLinkedIn

Noua lege, agreată deja informal cu miniștrii UE, va accelera retragerea certificatelor de emisii aflate pe „piața de carbon” din sistemul UE de comercializare a emisiilor (ETS) care acoperă aproximativ 40% din emisiile de gaze cu efect de seră din UE. Prevederile acestei legi cuprind:

  • creștere a reducerii anuale a certificatelor pentru emisii de carbon tranzacționabile plasate pe piaţă (așa-numitul ”factor linear de reducere”) cu 2,2% din 2021, mai mult față de 1,74% cum este planificat acum; acest factor va fi analizat permanent pentru a putea evalua creșterea lui cel mai devreme până în 2024;
  • dublarea capacității rezervei de stabilitate a pieței ETS pentru a elimina certificatele aflate în exces pe piață: când această rezervă se va activa, va absorbi până la 24% din certificatele aflate în surplus, în fiecare an de tranzacții din primii patru, crescând prețul acestora și oferind motive suplimentare de reducere a emisiilor.
  • două fonduri pentru creșterea inovației și încurajarea tranziției la o economie bazată puțin pe carbon

Un fond de modernizare va ajuta la actualizarea sistemelor energetice din statele membre UE cu venituri mici. Deputații au întărit regulile de finanțare, astfel încât fondul să nu poată fi utilizat pentru proiecte implicând cărbune, cu excepția încălzirii centrale în cele mai sărace state membre.

Un fond pentru inovații va oferi sprijin financiar pentru energiile regenerabile, captura și înmagazinarea carbonului și proiectelor de inovație în domeniul energiei bazate puțin pe carbon.

Protecție împotriva scurgerii de carbon

Legea are în vedere și prevenirea „scurgerilor de carbon”, adică riscul ca unele companii să își mute producția în afara UE din cauza politicilor privind reducerea emisiilor. Sectoarele cu risc mare vor primi certificate ETS gratuite. Sectoarele mai puțin expuse vor primi 30% gratuit.

Julie Girling (ECR, UK), raportor: „ETS rămâne principalul pilon al politicii UE de combatere a schimbării climatice. Am făcut tot ce am putut pentru a agrea o actualizare ambițioasă a sistemului. ETS a avut mulți detractori de-a lungul timpului. Am abordat multe probleme – de la prețul carbonului care era clar prea mic pentru a face piața funcțională la tema extrem de dificilă a unui echilibru între ambițiile noastre privind mediul și protecția industriei europene – mare consumatoare de energie.”

Textul a fost aprobat cu  535 de voturi la 104 și 39 de abțineri. Consiliul trebuie să îl adopte formal înainte de publicarea în Jurnalul Oficial.

ISTORIC ȘI CONTEXT

Comisia a publicat propunerea legislativă privind faza a IVa a ETS la 15 iulie 2015.

Obiectivele acesteia sunt de a atinge ținta UE pentru 2030 de a reduce emisia de gaze cu efect de seră cu ”cel puțin” 40%, protejând industria UE față de riscul ”scurgerilor de carbon” (emitenții să se mute spre terțe state cu limite mai puțin stricte) și de a promova inovația și modernizarea sectoarelor industriale și energetice în următoarea decadă după 2020.