FacebookTwitterLinkedIn

Cele mai mari salarii au fost câștigate de cei care activează în extracția petrolului și a gazelor naturale (4.907 lei), iar cele mai mici în hoteluri și restaurante (1.088 lei).

Câștigul salarial mediu net a crescut în iulie față de luna precedentă, în majoritatea activităților din sectorul economic, ca urmare a aplicării prevederilor legale pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară, garantat prin plată, premii ocazionale, precum prime de vacanță sau pentru performanțe deosebite, dar și sume din profitul net, inclusiv tichete de masă sau tichete cadou.

Cele mai mari creșteri ale câștigului salarial mediu net s-au înregistrat în sectorul fabricării produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice (14,2 %) și în alte activități extractive (14,1%).

Creșteri între între 6% și 8% s-au înregistrat în depozitare și activități auxiliare pentru transport, silvicultură și exploatare forestieră, repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor, producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, fabricarea altor mijloace de transport.

De asemenea, creșteri între 4,5% și 5,5% s-au înregistrat în sectoarele de extracție a  cărbunelui superior și inferior, hoteluri și restaurante, agricultură, vânătoare și servicii anexe, activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune, colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei, fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, construcții.

Cele mai semnificative scăderi ale câștigului salarial mediu net s-au înregistrat în sectorul de fabricare a calculatoarelor și a produselor electronice și optice — 10,9%, în cel de activități de editare și cel de  fabricare a băuturilor — între 9,5% și10%, iar în tipărirea și reproducerea pe suporturi a înregistrărilor, fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice, cercetare-dezvoltare, activități de servicii anexe extracției, extracția petrolului brut și a gazelor naturale — între 2% și 4,5%.

În sectorul bugetar s-au înregistrat următoarele creșteri ale câștigului salarial mediu net față de luna precedentă: în administrație publică (2,2%), sănătate și asistență socială (1,3%). În învățământ s-a înregistrat, însă, o scădere a câștigului salarial mediu net, cu 3,4%, ca urmare a reducerii sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice pe perioada vacanței școlare.