FacebookTwitterLinkedIn

Discursul lui Mihail Kogălniceanu, ministrul român de externe în acel moment, susţinut pe 9 mai, care a rămas în istorie: „Suntem în stare de război cu turcii; legăturile noastre cu Înalta Poartă sunt rupte şi când va fi ca pacea să se facă nu crez că un singur român va mai consimţi ca România să reintre în poziţiunea ei de mai nainte, rău definită, hibridă şi jignitoare atât intereselor României, cât şi intereselor Turciei”.

Ministrul explica sensul şi responsabilitatea ce se doreau asociate gestului românesc: ”(…) trebuie să dovedim că reclamăm independenţa pentru că şi noi ca naţiune avem dreptul să trăim cu viaţa noastră. Când toată Europa predică sentimentele de justiţie, este cu drept ca aceste sentimente să se răspândească şi asupra noastră şi să ne lase să trăim cu viaţa noastră proprie, răspunzând numai pentru greşelile noastre şi primind chiar pedepse pentru greşelile noastre, iar nu pentru ale altora”.

România sărbătoreşte 142 de ani de la Proclamarea Independenţei (9 mai 1877)

”Vocea ţării şi datoria acelora care sunt pe aceste bănci vor face şi mai mult, şi ceea ce vor face ei va face Dumnezeu, va face puterea care niciodată nu ne-a lipsit. Atâta numai, că trebuie să ţinem seamă totdeauna că noi suntem stat mic, dară european, şi nu ne este permis să facem nimic în contra marilor interese europene şi mai cu osebire în contra sentimentelor de dreptate şi în contra bunei-voinţe ce Europa ne-a arătat de 20 de ani, şi care crez că nu ne va lipsi şi de acum înainte. Încă o dată vă declar, domnilor, în numele guvernului, că noi ne privim ca în război cu Poarta, că legăturile noastre cu Poarta sunt rupte, că guvernul va face tot ce va fi cu putinţă ca starea noastră de stat independent şi de sine stătător să fie recunoscută de Europa la viitoarea pace, pe care şi guvern şi dumneavoastră şi ţara întreagă o doreşte să o vază cu o oră mai înainte”, a spus Kogălniceanu.