FacebookTwitterLinkedIn

Împrumutul este acordat pe o perioadă de până la 25 de ani, din care o perioadă de grație de până la șapte ani, fiecare tragere fiind considerată un împrumut de sine stătător, cu propria sa maturitate și perioadă de grație. Dobânda poate fi fixă sau variabilă, stabilită de comun acord cu BEI și se va percepe doar în cazul în care se efectuează trageri din împrumut. Rambursarea fiecărei trageri poate fi efectuată în una sau mai multe tranșe.

Împrumutul contractat de la BEI va acoperi contribuția bugetului de stat, care cofinanțează proiecte prioritare de transport, din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM), pentru perioada 2014 – 2020. POIM are un buget total de 6,8 miliarde de euro. Investițiile se vor face prin fondurile nerambursabile de la Uniunea Europene, fiind destinate să promoveze un transport sustenabil și să elimine blocajele din rețeaua infrastructurii de transport.

Finanțarea BEI se acordă sub forma unui împrumut pentru programe structurale (SPL), care permite atât finanțarea proiectelor mari de infrastructură, cât și a unor scheme mai mici, care, din cauza dimensiunilor lor limitate, nu ar putea beneficia de finanțare directă de către BEI, potrivit Reprezentanței Comisiei Europene la București.

„Se va pune accentul pe sistemele de transport multimodal și pe reducerea impactului transportului asupra mediului. România are calitatea de împrumutat și este reprezentată de Ministerul Finanțelor Publice, iar promotorul este Ministerul Transporturilor. Beneficiarii proiectelor sunt autoritățile și societățile române relevante care implementează proiectele incluse în axele 1 și 2 din POIM”, se precizează într-un comunicat de presă al Finanțelor.

Din partea României contractul cadru a fost semnat de Ionuț Mișa, ministrul Finanțelor Publice, iar din partea BEI de Andrew McDowell, vicepreședintele băncii.

Acest contract cadru de finanțare este un exemplu al bunei colaborări dintre România și BEI și se circumscrie efortului Guvernului României de creare sau menținere a locurilor de muncă, de reducere a diferențelor sociale și economice dintre diferitele zone ale țării, de asigurare a bunăstării populației într-un mediu înconjurător protejat, toate acestea conducând la o creștere sustenabilă a economiei românești. Acesta contribuie la încurajarea investițiilor, la punerea în practică a Master Planului de Transport agreat cu Comisia Europeană și ajută la creșterea absorbției granturilor acordate de Uniunea Europeană în exercițiul financiar 2014-2020”, mai afirmă reprezentanții Ministerului de Finanțe.

Andrew McDowell a declarat că împrumutul de la BEI va sprijini investițiile strategice de infrastructură de transport, care sunt importante pentru creșterea mobilității, siguranței și a interconectivității în România și pentru întărirea competitivității țării:

„Acest proiect reprezintă un bun exemplu al cooperării BEI cu economia românească, căreia instituția îi oferă servicii de finanțare și consultanță accesibile pe termen lung, accelerând absorbția fondurilor UE și stimulând avansul economiei și scăderea șomajului, precum și îmbunătățirea vieții de zi cu zi a cetățenilor.”

Ionuț Mișa a completat că România a beneficiat în trecut de patru facilități similare: două facilități legate de perioada anterioară de programare UE, în valoare de 1,3 miliarde de euro, și alte două pentru perioada de programare curentă, în valoare de 660 milioane de euro, care acoperă proiectele de mediu din cadrul POIM, Programul Operațional Competitivitate și Programul Operațional Capital Uman.

Corina Crețu, comisarul pentru politică regională, a spus că se bucură să vadă că Fondurile de Coeziune și resursele BEI sunt unificate pentru o mai bună conectivitate în România, deoarece „dezvoltarea rețelei strategice de transport în România va aduce beneficii semnificative comerțului și turismului și va alimenta direct economia reală, dar, la fel de important este și impactul pozitiv al conexiunilor mai rapide, al drumurilor mai sigure și al unor sisteme de transport mai sustenabile pentru cetățeni”.

Inițiativa de asistență tehnică JASPERS (asistență comună pentru sprijinirea proiectelor în regiunile europene, furnizată în comun de BEI și Comisia Europeană) a contribuit la pregătirea unor strategii de dezvoltare pe termen lung care stau la baza selectării proiectelor care urmează a fi implementate cu fonduri din acest împrumut, verificând astfel și asigurând calitatea consistentă a proiectelor care urmează a fi efectuate.

BEI este instituția de creditare a UE, deținută de statele membre. Aceasta facilitează finanțări pe termen lung, care să fie disponibile pentru investiții solide, pentru a contribui la atingerea obiectivelor politicii UE.