FacebookTwitterLinkedIn

Ceea ce am considerat cu toții a fi o „normalitate” înainte de criza sanitară a devenit amintire și, cu siguranță, va rămâne în mare parte istorie.

„Noua normalitate” care se va crea va ține cont de tot ceea ce am trăit și am învățat cu toții în această perioadă și ne va da șansa să ne descoperim noi resurse, să găsim noi soluții, să explorăm noi oportunități pe care, poate, puțini le luau în calcul înainte.

Cu gândul la continuitatea business-urilor și la performanță, companiile, indiferent de dimensiunea lor, vor trebui să aibă în vedere o serie de comportamente, atitudini și măsuri care să permită un răspuns rapid și adaptat la orice modificare din mediul fizic, economic, social și, astfel, să asigure existența pe piață a business-ului, dar și creșterea și dezvoltarea lui.

Un nou model de operare

Prioritatea principală a fiecărei companii, indiferent de domeniul sau sectorul în care lucrează, va fi, în următorii ani, să conceapă și să implementeze un nou model de operare, atât în ceea ce privește dimensiunea economică, cât și în ceea ce privește cadrul de desfășurare al activității.

Cinci elemente cred că vor sta la baza acestui nou model:

Adaptabilitatea și flexibilitatea – în contextul oricăror schimbări din mediul fizic, social sau economic, companiile vor trebui să fie capabile să se adapteze la schimbarea respectivă, iar în situații diferite să poată lua măsuri diferite și să le schimbe rapid în funcție de dinamica acestora. Mai mult decât atât, va fi important ca acestea să fie capabile să funcționeze în situații total diferite, generate de modificări bruște din mediul economic, social sau fizic.

Anticiparea – companiile vor trebui să poată previziona și evalua, în mod acurat, cât mai multe dintre posibilele situații care ar putea impacta business-ul sub orice formă, inclusiv echipa, astfel încât să-și ia măsurile eficiente de reducere a riscurilor.

Rapiditatea – viteza de reacție va fi o componentă esențială a planurilor de business, indiferent că vorbim de lansarea unui produs nou pe piață, de adaptarea la o schimbare din piață, de a răspunde unor situații de urgență sau, pur și simplu, de a introduce soluții mai performante și a optimiza.

Siguranța – în condițiile unei realități medicale fără o rezolvarea cel puțin în următorul an, așa cum se întrevede, în adoptarea unor măsuri interne, se va acorda o atenție mai mare siguranței angajaților și siguranței business-ului, prin măsuri de prevenire și protecție.

Rolul HR-ului

În tot acest context nou, se pune întrebarea care va fi rolul departamentelor de resurse umane și cum vor trebui să se poziționeze acestea în raport cu cerințele business-ului? Categoric, la fel ca și până acum, ca partener al business-ului și, în plus, vor fi ele însele un model de adaptabilitate, flexibilitate, anticipare, rapiditate și orientare către siguranța angajaților și a business-ului.

Vedem deja această abordare în ultimele luni, când multe dintre companiile din întreaga lume au implementat pe scară largă telemunca, au încurajat comunicarea prin mijloacele și canalele de comunicare on-line sau telefonice, au încercat să găsească soluții rapide la schimbările impuse de pandemia de COVID-19.

Ce facem însă pe termen mediu și lung, odată cu “relaxarea” măsurilor autorităților naționale?

Fiecare companie, fiecare business are o viziune proprie asupra felului în care se poate organiza și funcționa în siguranță în perioada următoare, însă consider că sunt câteva elemente-cheie comune, indiferent de dimensiunea organizației, de domeniul de activitate, de resursele disponibile.

În primul rând, vorbim de stabilirea echipei restrânse și extinse care se va ocupa de managementul desfășurării în siguranță a activității, cu toate elementele specifice. Aș puncta aici ca fiind importante, printre altele:

  • -definirea echipei de management, a siguranței activității pe termen mediu și lung – de regulă, este vorba de departamentul de resurse umane, înțelegând aici inclusiv echipa de management al sănătății și securității ocupaționale, de medicul de medicina muncii, de responsabilul de evaluarea și managementul riscurilor la nivel de companie, persoanele responsabile de achiziții și, respectiv, de administrarea și întreținerea spațiului de lucru, dar, după caz, pot face parte din această echipă și alte persoane, în funcție de fluxurile și responsabilitățile la nivel de companie, cum ar fi, de exemplu, responsabilul de securitatea informației și a sistemelor informatice;
  • -definirea echipei extinse, care îi va include pe lângă membrii pe care i-am menționat anterior și pe toți managerii din companie, ca responsabili direcți ai locurilor de muncă pentru fiecare departament în parte și, care, la rândul lor, vor fi modele de comportare responsabilă și vor urmări implementarea măsurilor adoptate;
  • -stabilirea  modalității de lucru în această echipe și de comunicare, informare și raportare.

În al doilea rând, este bine să fie luate în considerare două etape: cea care vine imediat, odată cu relaxarea măsurilor impuse de autorități, însă pe fondul existenței în continuare a pandemiei și cea de a doua, care este cea de după trecerea totală a pericolului generalizat. În felul acesta, este bine ca firmele să-și prevadă măsuri adaptate în funcție de cele două etape.

În al treilea rând, pentru a putea stabili și implementa un plan de măsuri adecvat, compania, prin echipa de management al desfășurării în siguranță a activității, este important să realizeze o evaluare a riscurilor, cu identificarea grupurilor de risc, a surselor și punctelor de contact cu factor de  risc și să aprecieze impactul pe care l-ar putea avea riscul respectiv la nivel de gravitate, probabilitate de a se produce și care ar fi nivelul de control al acestuia. Pe aspectele ce vizează sănătatea și securitatea ocupațională, această evaluare trebuie să aibă avizul evaluatorului de risc pe sănătate și securitate în muncă și al medicului de medicina muncii.

Elaborarea planului de siguranță

Ulterior evaluării realizate, urmează întocmirea unui plan de siguranță a activității, care să prevadă măsuri de prevenire și protecție a angajaților adecvate pentru fiecare loc de muncă în parte și pentru spațiile de interacțiune între angajați, atât măsuri tehnice, cât și măsuri organizatorice și igienico-sanitare.

Evaluarea riscurilor și stabilirea măsurilor de prevenire și protecție este important să se realizeze și  cu consultarea sindicatelor sau, după caz, a reprezentanților salariaților acolo unde legea prevede existența acestor instanțe ale salariaților.

Odată stabilite măsurile necesar a fi luate, succesul implementării lor ține, în principal, de o comunicare transparentă, eficientă și continuă către angajați și de posibilitatea ca aceștia să solicite informații suplimentare fie despre felul în care pot beneficia de măsurile implementate de companie, fie despre măsurile pe care trebuie să le respecte ei înșiși. În același timp, este necesar ca fiecare companie să-și stabilească și responsabilii de monitorizarea și controlul felului în care se respectă sau se implementează măsurile stabilite, precum și forme de răspuns la comportamentele dezadaptive.

Spre o nouă cultură a sănătății

Din ce în ce mai mult se încurajează în prezent dezvoltarea unei “culturi” a sănătății și securității angajaților și a securității business-ului, în care fiecare angajat, indiferent de funcție și de  responsabilitățile pe care le are, să fie participant activ la tot ceea ce înseamnă managementul siguranței activității, nu doar prin respectarea măsurilor stabilite, ci și prin vigilența cu care identifică și propun optimizări de procese, soluții noi și preocuparea permanentă a acestora de a face să fie din ce în ce mai bine și mai sigur la nivel de echipă și de organizație. Este și un deziderat pe care Agenția Europeană pentru Secruritate și Sănătate în Muncă l-a afirmat în repetate rânduri, subliniind beneficiile reale pentru business-uri și pentru angajați deopotrivă.

În încheiere, de cultivarea acestei “culturi a sănătății” în fiecare dintre organizațiile noastre va depinde în mare măsură rapiditatea cu care vom relua un ritm economic firesc. Este normal ca mediul de business să-și dorească repornirea motoarelor, însă această nouă realitate, în care milioane de oameni din spațiul muncii trebuie acomodați corect pentru reânceperea activității, necesită o pregătire intensă.