FacebookTwitterLinkedIn

De asemenea, instituțiile publice înregistrate în scopuri de TVA vor avea obligația, începând cu aceeași dată, de a deține un cont de TVA pentru încasarea taxei pe valoarea adăugată aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii taxabile realizate.

„Guvernul a adoptat, în ședința de astăzi, printr-o ordonanță, instituirea plății defalcate a Taxei pe Valoarea Adăugată, în scopul reducerii evaziunii fiscale în domeniul TVA, ținând cont de faptul că există o diferență semnificativă între TVA încasată la bugetul de stat și taxa declarată în deconturile de TVA depuse de persoanele impozabile înregistrate în acest scop. Măsura este în avantajul contribuabililor corecți, care își achită sumele datorate cu titlu de TVA către bugetul de stat, întrucât va contribui la reducerea semnificativă a concurenței neloiale din partea acelor contribuabili care nu își plătesc datoriile către stat și utilizează resursele financiare din TVA pentru alte scopuri”, se detaliază într-un comunicat de presă al Executivului.

Se estimează că prin aplicarea noii măsuri vor fi obținute venituri suplimentare bugetare de circa șase miliarde de lei până în anul 2020.

Companiile vor trebui să-și deschidă un nou cont la bancă sau la Trezoreria Statului

Pentru a aplica noua măsură, persoanele impozabile, inclusiv instituții publice, înregistrate în scopuri de TVA, își vor deschide un cont de TVA la instituții de credit și/sau unități ale Trezoreriei Statului.

În cazul conturilor de TVA deschise la unități  ale Trezoreriei Statului, costurile aferente deschiderii acestora și comisioanele aferente oricăror operațiuni în legătură cu acestea, se suportă de la bugetul Trezoreriei Statului, fără a fi percepute de la titularii de cont. Totodată, extrasele conturilor de TVA deschise la unități ale Trezoreriei Statului, vor fi puse gratuit la dispoziția titularilor de cont și în format electronic”, se explică în documentul de presă citat.

În plus, beneficiarii – instituții publice, persoane impozabile, cu excepția persoanelor fizice neînregistrate și care nu au obligația de a se înregistra în scopuri de TVA – vor plăti TVA aferentă operațiunilor taxabile în contul distrinct de TVA al furnizorului sau prestatorului.

Furnizorul sau prestatorul va trebui să viraze sau să depună, în contul său de TVA, TVA aferentă diferenței între încasările și plățile în numerar, precum și a TVA aferentă încasărilor cu carduri de debit/credit sau cu substitute în numerar, în termen de 7 zile lucrătoare de la încasare.

Furnizor sau prestatorul va putea utiliza sumele din acest cont distinct de TVA, pentru achitarea taxei aferente achizițiilor sale furnizorilor/prestatorilor săi, precum și a taxei datorate bugetului de stat. Dar titularul va putea transfera sume din conturile de TVA în alt cont doar cu aprobarea ANAF și instituirea unui termen de maximum 3 zile lucrătoare în care se aprobă transferul de către ANAF.

Retragerea în numerar a unor sume din contul de TVA va fi interzisă.

Firmele care vor aplica plata defalcată a TVA între 1 octombrie și 31 decembrie 2017 vor primi facilități

Potrivit actului normativ adoptat de Executiv, în perioada premergătoare aplicării obligatorii a măsurii, respectiv 1 octombrie – 31 decembrie 2017, agenții economici pot opta pentru aplicarea opțională a plății defalcate a TVA.

Cei care vor folosi acest cont în perioada menționată vor primi o anulare a penalităților de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale reprezentând TVA, restante la 30 septembrie 2017, în anumite condiții. În plus, lor li se va acorda o bonificație de 5% la plata impozitului pe profit sau, după caz, a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.

Actul normativ mai prevede instituirea obligației persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA de a își vira în contul de TVA în maximum 7 zile lucrătoare de la încasare TVA aferentă facturilor emise, înainte de 1 ianuarie 2018 sau, după caz, înainte de data la care aplică opțional mecanismul.

Pentru aplicare acestei măsuri, se va înființa Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA, în care sunt înscrise persoanele care optează pentru aplicarea plății defalcate a TVA în perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2017. Acesta va fi organizat de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF).

Pentru corectarea erorilor, s-a stabilit o perioadă de grație de 7 zile lucrătoare. Dacă erorile nu vor fi corectate în această perioadă, se va aplica o penalitate de 0,06% pe zi din valoarea TVA, dar nu mai mult de 30 de zile.

După termenul de 30 de zile, pentru fapte precum nevirarea în contul de TVA al furnizorului sau debitarea eronată a contului de TVA, se aplică o amendă de 50% din suma reprezentând TVA, iar pentru fapte precum nevirarea sumelor reprezentând TVA din contul curent al titularului în contul de TVA al acestuia sau plata TVA datorată furnizorului din alt cont decât contul de TVA, se aplică o amendă de 10% din suma reprezentând TVA”, se mai scrie în comunicatul de presă al Executivului.

În România, TVA reprezintă cea mai importantă sursă de venit a bugetului general consolidat, reprezentând 23,1% din venituri, în 2016.

Deși România a implementat mai multe măsuri de combatere a fraudei fiscale în domeniul TVA, printre care taxarea inversă, anularea codului de înregistrare în scopuri de TVA care are drept consecință refuzul deducerii taxei, atât la persoana al cărei cod a fost anulat, cât și la beneficiar, se confruntă în continuare cu cel mai ridicat nivel al GAP-ului de TVA (raportul dintre TVA datorată și neplătită la buget și obligația totală de TVA de plată) la nivel comunitar”, se mai scrie în comunicatul de presă al Guvernului.

ANAF și-a asumat creșterea ratei de conformare voluntară la plată pentru TVA la 85% în 2018, urmând ca acest indicator să ajungă la 90% până în 2020.