FacebookTwitterLinkedIn

În 2013, Recolamp a reprezentat 153 de producători/importatori de echipamente de iluminat, cărora le-a preluat responsabilitatea legală cu privire la gestionarea deșeurilor din echipamentele electrice și electronice puse pe piață – categoria 5 conform clasificării din Directiva 2012/19/UE. În numele participanților săi, Asociația a colectat 480 de tone de deșeuri din surse și corpuri de iluminat.

”2013 a fost încă un an în care a trebuit să facem față multor provocări în activitatea noastră de management al deșeurilor. Obiectivele principale ale Recolamp pentru anul trecut au fost continuarea dezvoltării infrastructurii naționale de colectare prin creșterea numărului de locații de la care se preiau gratuit deșeuri de echipamente de iluminat, respectiv creșterea cantităților de deșeuri colectate, în special pe segmentul surselor de lumină, dat fiind conținutul acestora de materiale periculoase. Prin urmare, suntem mândri să anunțăm realizarea acestor deziderate – 1.000 noi locații de colectare contractate în 2013, care se adaugă celor 8.400 deja existente, respectiv creșterea cu 13% a cantității de deșeuri din surse de lumină comparativ cu anul 2012”, a declarat Béla Kovács, Director General al Recolamp.

”Avem în momentul de față circa 4.200 de parteneri generatori de deșeuri– companii și instituții – care folosesc cu regularitate infrastructura de colectare a Recolamp. În medie, 355 de locații predau lunar către Recolamp deșeuri din echipamente de iluminat colectate în recipiente puse la dispoziție de către Asociație. În schimb, noi oferim sevicii complete de logistică, asigurând și trasabilitatea integrală a deșeurilor gestionate de la generatorul de deșeuri până la instalația de tratare și valorificatorul final al fracțiilor rezultate. La sfârșitul lui decembrie 2013, aveam în evidențe protocoale cu peste 9.400 de locații de pe întregul teritoriu al României. Pentru 2014, plănuim să adăugăm încă 1.000 de locații la portofoliul existent, respectiv să activăm cât mai multe locații dintre cele care, deși au un protocol activ cu Recolamp, nu au predat încă deșeuri din varii motive”, a declarat Roxana Șunică, director de marketing al Asociației.

În ceea ce privește rezultatele financiare ale Recolamp în 2013, cifrele exacte vor fi comunicate la închiderea situațiilor financiare. În momentul de față, rezultatele preliminare pentru 2013 indică faptul că participanții Recolamp au pus pe piață cca. 6,55 mil. unități de echipamente de iluminat. Prin urmare, Recolamp a înregistrat venituri de 5.895.000 lei, reprezentând contravaloarea Timbrului Verde de 0,9 lei (plus TVA) aplicat la fiecare echipament vândut de către producătorii Asociației. În comparație cu anul 2012 se pare că piața a înregistrat o ușoară scădere, de cca. 5%.

”2014 este un nou an în care trebuie să atingem o țintă de colectare de 40% și suntem hotărâți să o facem. Din nou, ne bizuim pe sprijinul autorităților, al companiilor de colectare și reciclare, precum și pe cel al generatorilor de deșeuri și al producătorilor. În acest an intenționăm să ne adresăm în mod particular unei categorii speciale de profesioniști, respectiv electricienilor și magazinelor de tip ”do it yourself”. Vă vom ține la curent cu progresele înregistrate în colectarea deșeurilor precum și în dezvoltarea și îmbunătățirea sistemului de management al deșeurilor din surse de lumină.” a concluzionat directorul general al Recolamp.

Asociația Recolamp este o organizație non-profit fondată în 2007 de General Electric, Osram România și Philips România. Misiunea organizaţiei constă în preluarea de la producători a responsabilităţii privind gestionarea deşeurilor de echipamente de iluminat, colectarea şi reciclarea becurilor economice şi a tuburilor fluorescente arse, în condiţii de siguranţă pentru mediu şi sănătatea populaţiei.