FacebookTwitterLinkedIn

Din populaţia stabilă a României, de 20.121.641 de persoane, 10.333.064 sunt femei, reprezentând 51,4%.

Faţă de situaţia existentă la recensământul anterior, populaţia stabilă a scăzut cu 1,559 milioane persoane (din care, 779.200 femei), în principal din cauza migraţiei externe.

Primele 6 judeţe, cu excepţia Municipiului Bucureşti (1,883 milioane), ca număr de populaţie stabilă sunt Iaşi (772.300), Prahova (762.900), Cluj (691.100), Constanţa (684.100), Timiş (683.500) şi Dolj (660.500 persoane). Covasna (210.200), Tulcea (213.100), Sălaj (224.400), Mehedinţi (265.400), Ialomiţa (274.100) şi Giurgiu (281.400) sunt judeţele cu cel mai mic număr de persoane ce fac parte din populaţia stabilă. 

În municipii şi oraşe trăiesc 10.859.000 de persoane, reprezentând 54% din totalul populaţiei stabile. Faţă de situaţia de la penultimul recensământ, ponderea populaţiei stabile din mediul urban a crescut cu 1,3 puncte procentuale în detrimentul mediului rural.

Copiii între 0 şi 14 ani deţin o pondere de 15,9% în totalul populaţiei stabile, populaţia tânără (15 – 24 ani) reprezintă 12,3%, persoanele mature (25 – 64 ani) formează majoritatea (55,7%), iar persoanele în vârstă de 65 ani şi peste reprezintă 16,1% din total. Persoanele în vârstă de 85 ani şi peste deţin o pondere de 1,3% în totalul populaţiei stabile, potrivit rezultatele definitive privind populaţia ale Recensământului din 2011.

Informaţia privind etnia a fost disponibilă pentru 18,884 milioane persoane (din totalul celor 20,121 milioane). S-au declarat români 16,792 milioane persoane (88,9%). Populaţia de etnie maghiară înregistrată la recensământ a fost de 1,227 milioane persoane (6,5%), iar numărul celor care s-au declarat romi a fost de 621.600 persoane (3,3%). Grupurile etnice pentru care s-a înregistrat un număr de persoane de peste 20 mii sunt: ucraineni (50.900 persoane), germani (36.000), turci (27.700), ruşi – lipoveni (23.500) şi tătari (20.300 persoane).

Faţă de recensământul din anul 2002 s-a înregistrat o creştere a ponderii populaţiei de etnie romă (de la 2,5% la 3,3%) şi o descreştere a ponderii populaţiei de etnie germană (de la 0,28% la 0,20%).