FacebookTwitterLinkedIn

BNR precizează, printre altele, în Raport:

„În trimestrul II al anului 2021, activitatea economică a înregistrat o creştere trimestrială de 1,9%, uşor peste prognoza pe termen scurt formulată în cadrul Raportului precedent. În structură, a surprins contribuţia negativă a consumului, ce ar putea fi asociată sectorului agricol, pe fondul amânării perioadei de recoltare.

Totodată, trebuie reamintite dificultăţile de culegere a datelor statistice în contextul pandemic, care implică şi posibile revizuiri viitoare ale seturilor de date.

Formarea brută de capital fix a avut o contribuţie pozitivă solidă, în principal pe seama echipamentelor IT&C (continuarea procesului de digitalizare), în timp ce exportul net a avut o contribuţie negativă relativ diminuată faţă de trimestrele precedente, ocazionată de frânarea importurilor (atribuită tuturor categoriilor majore de bunuri, cu excepţia celor de consum).

Comparativ cu prima jumătate a anului 2021, pentru trimestrele III şi IV este preconizată o încetinire a activităţii economice în majoritatea sectoarelor economiei, cu excepţia celui agricol.

Pe fondul condiţiilor climaterice prielnice, producţia agricolă vegetală este evaluată a avea o contribuţie considerabilă asupra dinamicilor trimestriale ale PIB în a doua jumătate a anului, cel mai mare impact fiind preconizat a fi localizat în III.

Totodată, creşterea preţurilor bunurilor energetice ar putea reprezenta, prin canalul majorării costurilor de producţie ale companiilor şi în condiţiile dificultăţii de substituţie a acestor factori de producţie, un determinant al încetinirii activităţii economice faţă de prima jumătate a anului”, conform Agerpres.