FacebookTwitterLinkedIn

Raportul Comisiei Europene arată, printre altele:

„România a continuat să facă progrese în sensul îndeplinirii obiectivelor de referinţă fixate în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare. În acelaşi timp, faptul că mai multe dintre recomandările din raportul privind MCV din 2015 rămân valabile arată că reforma nu se bucură de consensul deplin necesar pentru asigurarea progresului durabil. Independenţa sistemului judiciar şi respectarea hotărârilor judecătoreşti continuă să se confrunte cu provocări. Reforma codurilor penale este pusă sub semnul întrebării în Parlament. Deciziile adoptate de Parlament cu privire la faptul de a permite sau nu organelor de urmărire penală să îi trateze pe parlamentari ca pe nişte cetăţeni obişnuiţi sunt în continuare lipsite de criterii obiective”.

Raportul MCV mai precizează: „Există măsuri îmbunătăţite de combatere a corupţiei generale, dar nu la scara şi cu voinţa politică necesară pentru a remedia această problemă, care este recunoscută pe scară largă drept o problemă sistemică. Reforma sistemului judiciar şi lupta împotriva corupţiei continuă să fie chestiuni importante pentru societatea românească, capabile să inspire demonstraţii publice la scară largă, şi este nevoie în continuare de sprijin pentru consolidarea reformei în vederea asigurării caracterului ireversibil al progreselor”, subliniază Comisia Europeană.

Raportul continuă: „Comisia salută cooperarea constructivă pe care a avut-o cu autorităţile române pe parcursul anului trecut, precum şi angajamentul politic al guvernului de a continua reformele şi de a combate corupţia. Anul 2016 va fi un an-test în multe privinţe. Se va putea evalua cât de profund este ancorată reforma în funcţie de proeminenţa aspectelor legate de integritate în numirile în funcţii de conducere din cadrul sistemului judiciar şi în verificarea candidaturilor la viitoarele alegeri. Continuarea tendinţei de reformă va fi, de asemenea, un indicator de durabilitate. Comisia îşi exprimă dorinţa de a continua să colaboreze îndeaproape cu România pentru atingerea obiectivelor MCV”.