FacebookTwitterLinkedIn

Rata de creştere salarială medie pentru acest an se va ridica la 4,5%, au indicat companiile care au participat la studiul HR Barometru, care reprezintă o actualizare a informaţiilor prezentate în studiile anuale de resurse umane derulate de PwC – PayWell şi Saratoga. Anterior, în aprilie 2016, companiile estimau pentru acest an o rată de creştere de 3,8%, pentru acest an.

Cea mai mare rată de creştere salarială a fost raportată în sectorul de retail şi distribuţie – 5,6%, iar cea mai mică în sectorul bancar – 2,5%, potrivit celui mai recent studiu PwC HR Barometru.

Exceptând sectorul bancar, creşterile salariale bugetate pentru acest an au valori mai mari decât cele estimate iniţial, cele din aprilie 2016, pe toate sectoarele analizate în studiu.

Horatiu Cocheci_pref (1)

Decizia de majorare a salariului minim pe economie, atât în 2016, cât şi în 2017, a avut un impact major în sectoarele de activitate în care angajaţii remuneraţi la acest nivel au o pondere semnificativă în totalul forţei de muncă. Astfel se explică rata mai ridicată de creştere salarială în sectoare precum Retail şi distribuţie şi faptul că procentele de creşteri salariale bugetate pentru 2017 pentru segmentul de muncitori sunt mai ridicate comparativ cu tendinţa generală a pieţei (5,9% versus 4,5%). Asemenea măsuri generează însă riscuri pentru sustenabilitatea afacerii, mai ales în situaţiile în care creşterea costurilor salariale nu este corelată cu performanţa organizaţională. În acest context, este necesar ca organizaţiile să creeze contexte adecvate care să faciliteze performanţa ridicată a angajatului şi, în acelaşi timp, să definească programe de recunoaştere şi recompensare adecvate”, a declarat Horaţiu Cocheci (foto stânga), senior manager, liderul echipei de Servicii de Consultanţă în Resurse Umane al PwC România.

Creşterile salariale implementate anul trecut s-au dovedit mai mari decât cele planificate iniţial, 4,2%, faţă de 3,9%.

Datele HR Barometru 2017 indică o creştere a ratei de încetare a contractelor de muncă în comparaţie cu anul precedent, 20,5% versus 18,7%.

NICOLETA DUMITRU

Dinamica mai accentuată a forţei de muncă este un alt fenomen care pune presiune pe creşterile salariale, companiile ajungând să îşi adapteze bugetele şi politicile, ca să atragă forţa de muncă de care au nevoie pentru a îşi îndeplini obiectivele. Mai mult decât atât, contrabalansarea efectelor acestei dinamici are impact şi asupra proceselor şi activităţilor de resurse umane – de exemplu, creşterea ratei de încetare a contractelor de muncă a determinat o şi creştere a ratei de recrutare din afara organizaţiei – 24% în anul 2016 versus 18,7% în anul precedent. Cu alte cuvinte, volumul de recrutări din afara organizaţiei a crescut comparativ cu anul precedent. În aceste condiţii, este recomandabil ca intervenţiile la nivel de organizaţie, de tipul creşterilor salariale, să fie coroborate cu intervenţii la nivelul funcţiunii de resurse umane – asigurarea alinierii cu strategia de afaceri a companiei, flexibilizarea şi adaptarea politicilor şi practicilor, eficientizarea proceselor specifice, pentru a se asigura o contribuţie de substanţă a acesteia la performanţa organizaţională”, a precizat Nicoleta Dumitru (foto dreapta), manager în cadrul Servicii de Consultanţă în Resurse Umane al PwC România.

PwC a derulat studiul HR Barometru în perioada ianuarie–februarie 2017, pe baza informaţiilor furnizate de 59 de companii, din cinci sectoare de activitate – bancar, farmaceutic, retail şi distribuţie, tehnologie şi centre de servicii externalizate, precum şi sectorul industriei producătoare.