FacebookTwitterLinkedIn

În 2013, puterea de cumpărare per capita era în medie de 3,49 euro. Această cifră reprezintă numai 27,1%  din media europeană. Având în vedere redresarea treptată înregistrată în UE, speranţa consumatorilor români de a avea mai mulţi bani pentru cumpărături majore în lunile care urmează este şi ea în creştere, mai arată studiul citat.

Cu toate că indicatorul dorinţei de cumpărare rămâne în mod clar negativ, la -12,1 puncte, spre sfârşitul anului se înregistra o tendinţă  ascendentă, la nivel european.

Aşteptările consumatorilor europeni privind starea economiei şi veniturile au crescut în aproape toate ţările, ambele fiind mai ridicate la sfârşitul lui 2013 decât în anul precedent. Dorinţa de cumpărare continuă să înregistreze fluctuaţii considerabile, însă prezintă şi ea o tendinţă uşor ascendentă.

Excepție face însă România, care cunoaște un ușor regres față de trimestrul al treilea din 2013, de la -12, la -14 puncte, în ceea ce privește așteptările pe care le are privind starea economiei.

În ceea ce privește așteptările privind veniturile în cazul țării noastre nu se poate vorbi despre o revenire, ci mai degrabă de o conservare a acestor așteptări, indicatorul scăzând la -9, de la -8.

Exporturile stau la baza creşterii

Cu toate că în 2012 PIB a crescut cu numai 0,7 faţă de anul precedent, creşterea a fost de 1,8 pro-cente în prima jumătate a lui 2013, fiind şi mai ridicată în al treilea trimestru, respectiv de 4,1 procente. Pentru 2013 în ansamblu, se preconizează o creştere de peste două procente, tendinţa fiind ascendentă.

FMI anticipea-ză, pentru anii care urmează, o creştere cuprinsă între 2,5 procente (2015) şi 3,5 procente (2018). Această evoluţie pozitivă este atribuibilă în primul rând cererii ridicate pentru produse româneşti pe piaţa externă. În perioada ia-nuarie – septembrie 2013, exporturile au crescut cu aproape 9 procente comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent. Industria auto în spe-cial este căutată în afara graniţelor României.

Situată la 0,3 procente, creş-terea înregistrată în consumul privat a fost slabă comparativ cu anul prece-dent. Însă, în previziunea sa de toamnă privind anul în curs şi anul care urmează, CE anticipează o redresare semnificativă atât în ceea ce priveşte consumul privat, cât şi cheltuielile guvernamentale.