FacebookTwitterLinkedIn

Dragnea propune modificarea articolului 291, în sensul introducerii unui nou alineat care prevede aplicarea cotei reduse de 0% de TVA pentru livrări de bunuri și prestări de servicii în sectorul serviciilor sociale și în domeniul agriculturii.

În expunerea de motive a propunerii de lege, el amintește că, în prezent, pentru clădirile utilizate în scopuri sociale este aplicată o cotă TVA de 5%.

„Proiectul de lege are în vedere introducerea unor facilități fiscale în domeniul TVA: (…) aplicarea cotei zero de TVA pentru livrarea de locuințe către persoane fizice, livrarea de construcții destinate a fi utilizate drept cămine de bătrâni și de pensionari, case de copii și centre de recuperare și reabilitare pentru minori cu handicap, livrarea de clădiri către primării în vederea atribuirii de către acestea cu chirie subvenționată unor persoane sau familii a căror situație economică nu le permite accesul la o locuință în proprietate sau închirierea unei locuințe în condițiile pieței”, explică Dragnea în documentul citat.

Președintele Camerei Deputaților subliniază că, în prezent, este aplicată o cotă standard de 19% TVA în cazul serviciilor de difuzare de publicitate prin mass-media, el propunând ca și în acest domeniu cota TVA să fie tot de 0%.

„Pentru susținerea agriculturii, se propune reducerea de la 9% în prezent la 0% a cotei TVA pentru cele mai importante inputuri: livrarea de îngrășăminte și de pesticide utilizate în agricultură, semințe și alte produse agricole destinate însămânțării sau plantării, precum și prestările de servicii de tipul celor specifice utilizate în sectorul agricol. Măsura va contribui la reducerea rambursărilor de TVA datorate în principal aplicării taxării inverse pentru livrarea unor produse agricole și îmbunătățirea fluxurilor financiare în acest sector”, apreciază Liviu Dragnea.

Deputatul PSD propune modificarea Codului fiscal și în sensul majorării plafonului de scutire până la care micile întreprinderi pot efectua operațiuni fără a avea obligația plății TVA de la 220.000 lei (65.000 euro la cursul de la data aderării) la 300.000 de lei (88.500 euro la cursul de la data aderării), afirmând în expunerea de motive că „majorarea plafonului va conduce la posibilitatea unei categorii mai mari de contribuabili să opteze pentru a nu se înregistra ca plătitori de TVA în condițiile în care calitatea de plătitor implică o serie de obligații care conduc la creșterea sarcinilor administrative ale contribuabililor, precum și a costurilor acestora”.