FacebookTwitterLinkedIn

Acest program a fost aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 974/2017 din 7 decembrie, publicat în Monitorul Oficial.

Noul program oferă posibilitatea și persoanelor fizice, care dețin certificate de trezorerie transformate în depozite la Trezoreria Statului, să utilizeze sumele aferente răscumpărării acestora în vederea subscrierii în Programul Tezaur. În același timp, veniturile obținute din deținerea titlurilor emise de statul român, prin Ministerul Finanțelor Publice, vor fi neimpozabile, conform actualelor prevederi din Codul Fiscal”, se scrie într-un comunicat de presă al Finanțelor.

Aceste titluri de stat vor putea fi cumpărate de către persoanele fizice rezidente care au împlinit 18 ani, iar valoarea unuia va fi de 1 leu.

Titlurile au formă dematerializată și remunerează investitorii cu o dobândă anuală, putând fi cumpărate doar de la sediile unităților operative ale Trezoreriei Statului, din raza domiciliului fiscal al investitorilor.

Achiziționarea se va face prin deschiderea unui cont de subscriere și alimentarea acestuia, fie prin virament bancar, fie prin depunerea de numerar și semnarea unui formular de subscriere. Acesta va conține datele de identificare ale investitorului, precum și numărul și valoarea titlurilor de stat care se intenționează a fi subscrise.

Titlurile de stat nu pot fi răscumpărate înainte de scadență, sunt netransferabile și nu se tranzacționează. Pentru fiecare emisiune Tezaur, va fi anunțată o perioadă în limita căreia investitorii vor putea efectua subscrieri.

În cadrul planului de finanțare a deficitului bugetar și de refinanțare a datoriei publice pentru anul 2018, care urmează a fi publicat până la sfârșitul anului, va fi anunțat volumul indicativ aferent emisiunilor de titluri de stat pentru populație. Acestea vor avea o frecvență lunară, termenii și condițiile financiare aferente fiecărei emisiuni urmând a fi specificate în cadrul prospectelor de emisiune care vor fi aprobate prin Ordin al Ministrului Finanțelor Publice si care vor fi disponibile la sediile unităților operative ale Trezoreriei Statului”, se detaliază în documentul de presă al MFP.

MFP a precizat că instituția oferă, prin Programul Tezaur, un nou instrument de economisire dedicat populației, având ca obiectiv principal diversificarea bazei investiționale aferente pieței titlurilor de stat.