FacebookTwitterLinkedIn

Rezultatul se datorează continuării unei dinamici favorabile a cheltuielilor nete cu provizioanele, respectiv a menținerii unor costuri de finanțare scăzute.

„Rezultatele financiare ale anului 2016 au fost influențate favorabil de un câștig nerepetabil contabilizat ca venit operațional de către băncile care au vândut participația Visa Europe. Nivelurile principalilor indicatori de profitabilitate, rentabilitatea activelor – ROA (1,1%) și rentabilitatea financiară – ROE (10,4%), sunt superioare mediilor europene. Cota de piață a băncilor care au înregistrat pierderi s-a diminuat la 7,7% (față de 14,3% la finele anului 2015), majoritatea instituțiilor de credit persoane juridice române înregistrând rezultate financiare pozitive”, se detaliază în documentul băncii centrale.

Reducerea consistentă a cheltuielilor cu dobânzile aferente depozitelor atrase de la populație și companii nefinanciare a determinat creșterea profitului operațional, precum și a principalului său component, veniturile nete din dobânzi (56,3% din totalul veniturilor operaționale), însă marjele ridicate, datorate în special riscului de credit, au rămas o trăsătură definitorie a modelului de funcționare a sectorului bancar autohton, se subliniază în Raportul BNR. Marja medie de dobândă este calculată ca diferență între rata medie ponderată a dobânzii pentru credite și cea pentru depozite în sold ale companiilor nefinanciare și populației.

Volumul disponibilităților în sold atrase de bănci s-a majorat, deși ratele dobânzilor oferite au fost în scădere. Raportul BNR menționează printre factorii care explică această situație: elasticitatea scăzută a depozitelor la reducerea ratei dobânzii; aversiunea deponenților la risc și imperfecțiunea produselor alternative, care ar putea înlocui depozitele, din punctul de vedere al lichidității, al garantării și al serviciilor de plată.

BNR a menținut rata dobânzii de politică monetară la 1,75% pe an

Rata dobânzii de politică monetară este de 1,75% pe an, din mai 2015. În şedinţa din 3 iulie 2017, Consiliul de administraţie al BNR a menținut rata dobânzii de politică monetară la nivelul de 1,75% pe an. Recent, Mugur Isărescu, guvernatorul BNR, susținea că nu au redus acest nivel, tocmai pentru a nu afecta economisirea populației.

„Veniturile nete din comisioane (19,8% din veniturile din exploatare) au crescut, fiind susținute de veniturile generate de tranzacții bancare (ordine de plată ale clienților și transferuri de numerar). Dinamica pozitivă din ultimele luni a câștigurilor din vânzări de titluri din portofoliile de instrumente financiare disponibile pentru vânzare a clasificat acest element pe a treia poziție ca pondere în veniturile operaționale în anul 2016 (11,3%)”, se precizează în documentul băncii centrale.

Ritmul cheltuielilor operaționale a revenit în teritoriul negativ din a doua jumătate a anului trecut.

„Aspectul poate fi explicat de continuarea eforturilor de eficientizare a activității operaționale prin reducerea numărului de angajați și de sucursale sau prin diminuarea celorlalte cheltuieli administrative și a cheltuielilor cu amortizarea”, se subliniază în Raportul BNR.

Ponderea în active a cheltuielilor nete cu ajustările pentru depreciere s-a menținut la 1,1%, similar anului anterior. Maximul acestor cheltuieli nete s-a înregistrat în anul 2014 – 2,8%, pe fondul unor activități de curățare bilanțieră, respectiv reevaluări ale garanțiilor asociate creditelor.

„Impactul cheltuielilor nete cu ajustările pentru depreciere asupra profitabilității este relevant. Un nivel de peste 2% al indicatorului cheltuieli nete cu ajustările pentru depreciere raportate la active nete s-a înregistrat atât în anii în care rezultatul financiar net a fost negativ (2010-2012, 2014), cât și în anii cu profitabilități reduse (2009, 2013). Nivelul ridicat al ajustărilor pentru depreciere relativ la volumul creditelor neperformante a stimulat grăbirea procesului de soluționare a expunerilor neperformante în cazul sectorului bancar românesc. De altfel, acest proces constituie o preocupare importantă la nivel european”, se explică în raportul BNR.

Rata creditelor neperformante a sectorului bancar era de 9,26%, la sfârșitul lunii aprilie 2017, arată cele mai recente date ale BNR. Pentru finele acestui an, BNR țintește o rată a creditelor neperformante de 6%, apropiată de media europeană, dar încă mai există loc de îmbunătățire până la nivelul de siguranță maximă, de 3%.

Rata creditelor neperformante a scăzut la 9,26%, în aprilie

BNR și-a propus ca rata creditelor neperformante să coboare la 6%, de la 9-10%, în prezent

„Raportului anual 2016”, care a fost analizat și aprobat de Consiliul de administrație al BNR în ședința din 27 iunie 2017, fiind înaintat Parlamentului României. Unele date statistice au caracter provizoriu, urmând a fi revizuite în publicațiile ulterioare ale BNR. În plus, ca urmare a rotunjirilor este posibil ca totalurile să nu corespundă exact sumei componentelor sau să apară mici diferențe față de variațiile procentuale indicate în grafice sau tabele.