FacebookTwitterLinkedIn

De asemenea, profitul net CCA (costul curent de achiziționare) excluzând elementele speciale atribuibile acționarilor OMV Petrom S.A. a crescut cu 28%, în aceeași perioadă, față de aceeași perioadă a anului trecut, până la 752 de milioane de lei.

CCA exclude elementele speciale, nu include efectele nerecurente speciale și efectele din deținerea stocurilor (efectele CCA) rezultate din activitatea de Downstream Oil. Elementele speciale includ efectele temporare din instrumente de acoperire împotriva riscurilor aferente mărfurilor tranzacționabile (în vederea diminuării volatilității în Situația Veniturilor și Cheltuielilor). De asemenea, acesta este calculat după deducerea rezultatului net atribuibil interesului minoritar și exclude venitul special suplimentar rezultat în urma unui litigiu și reflectat în rezultatul financiar.

În plus, profitul pe acțiune s-a majorat, în aceeași perioadă, cu 38%, până la 0,0151 lei.

Aceste rezultate se dorează îmbunătățirii importante a veniturilor. Rezultatul din exploatare CCA excluzând elementele speciale din trimestrul întâi 2018 a crescut cu 25% mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut, la 958 de milioane de lei, contribuția segmentului Upstream fiind în jur de două treimi din total. Segmentul Upstream a beneficiat de prețuri realizate la țiței și gaze naturale mai mari, care au contrabalansat declinul producției și efectele negative generate de evoluția cursurilor valutare, susțin reprezenanții OMV Petrom.

Valoarea vânzărilor consolidate a crescut uşor, cu 5%, comparativ cu primul trimestru al anului trecut, susţinută de preţuri mai mari ale produselor petroliere şi gazelor naturale şi de volume mai mari ale vânzărilor de electricitate, contrabalansate parţial de volume mai mici ale vânzărilor de gaze naturale şi preţuri mai mici ale energiei electrice.

Vânzările din Downstream Oil au reprezentat 70% din totalul vânzărilor consolidate, în timp ce vânzările din Downstream Gas au reprezentat 28% şi cele din Upstream 2% (vânzările din Upstream fiind, în mare parte, vânzări în interiorul Grupului, nu către terţi), au mai anunțat reprezentanții OMV Petrom.

În trimestrul întâi al acestui an, elementele speciale au cuprins venituri nete în valoare de 71 de milioane de lei, de 14,2 ori față de aceeași perioadă a anului trecut, iar câştigurile din deţinerea stocurilor au fost în sumă de 50 de milioane de lei, aproape dublu, față de aceeași perioadă a anului trecut.

Rezultatul din exploatare al Grupului pentru primul trimestru al acestui an a crescut la 1,08 miliarde de lei, cu 35% mai mult comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, în principal datorită veniturilor mai mari din vânzări şi a optimizării costurilor.

În ceea ce priveşte rezultatul financiar net, acesta s-a deteriorat cu 11%, de la o pierdere de 56 milioane de lei în primele trei luni ale anului trecut la o pierdere de 63 milioane de lei în aceeași perioadă a acestui an, reflectând în principal cheltuieli mai mari din diferenţe de curs valutar, contrabalansate parţial de creşterea netă a veniturilor din dobânzi.

Prin urmare, profitul înainte de impozitare, în primul trimestru al acestui an, a fost de 1,017 miliarde de lei şi a crescut cu 37%, față de aceeași perioadă a anului trecut.

Investiţiile companiei au fost în primele trei luni ale anului de 843 de milioane de lei, în creştere cu 139% faţă de perioada similară a anului trecut, cuprinzând în principal investiţiile din Upstream în sumă de 653 de milioane de lei, duble față de primele trei luni ale anului trecut. Creşterea investiţiilor a fost determinată în principal de intensificarea activităţii de foraj şi de pregătirile legate de revizia generală planificată a rafinăriei, potrivit reprezentanţilor companiei.

În Downstream, investiţiile s-au ridicat la 190 de milioane de lei, o creștere de 6,5 ori, din care aproape în total, 189 de milioane de lei, în Downstream Oil, de 6,75 ori mai mare, față de aceeași perioadă a anului trecut.

La 31 martie 2018, OMV Petrom Group a înregistrat angajamente pentru investiţii în sumă de 1,493 miliarde de lei, în comparaţie cu 978 milioane de lei, la 31 decembrie 2017.

Grupul OMV Petrom a raportat la 31 martie 2018 o poziţie netă de numerar în valoare de 3,626 miliarde de lei, cu 25% mai mare decât valoarea de la finele anului trecut.