FacebookTwitterLinkedIn

În cadrul Adunării Generale IFABC din acest an, s-a lansat prima Listă Globală a Produselor Media Auditate la nivel mondial, ce conține 14.756 branduri media, din 19 țări membre IFABC, de pe întregul mapamond.

Aceasta oferă advertiserilor posibilitatea de a identifica produsele media certificate și de a tranzacționa spațiul publicitar cu încredere și mult mai bine informați.

“Industria de media din România se regăsește în elita mondială a publicității și contribuie, împreună cu alte țări, la un efort global de menținere a încrederii în afacerile de media, în special într-un domeniu dominat de companii globale, ce nu oferă transparență asupra datelor pe care se bazează campaniile advertiserilor ce investesc în ele. BRAT include în lista globală a produselor media certificate 87 de titluri de presă scrisă, 174 siteuri web și aplicații mobile, 11 companii OOH, produse media locale ce au îndeplinit criterii de evaluare și performanță stabilite prin procedurile și metodologiile BRAT, ce respectă principiile generale aplicate la nivelul IFABC și respectate la nivel global”, a declarat Arina Ureche, Director General BRAT.

Lista poate fi descărcată de pe siteul Federației (www.ifabc.org), informațiile fiind organizate după format, de la reviste și ziare, siteuri web și aplicații mobile, până la evenimente, stații radio și panotaj.

Raportul conține și informații legate de audiența publicului țintă (B2B sau B2C), despre tipul produsului media (plătit sau gratuit) și permite interacțiunea cu fiecare membru IFABC și produsele media certificate de aceștia, prin link direct către fiecare organizație.

Obiectivul principal al listei lansate de membrii IFABC, susținut și de BRAT în activitatea de audit, este de a transparentiza piața de media locală și de a oferi încredere în cifrele utilizate în achiziția de spațiu publicitar.

Prin metoda de audit independentă și standardizată utilizată în realizarea proiectelor sale, BRAT a devenit reperul industriei locale în tranzacționarea publicității, iar o listă cu produsele media auditate, unificată la nivel global, nu face decât să ofere și mai multă încredere și transparență în produsele media locale.

Încă de la înființarea sa, în urmă cu 20 de ani, BRAT a fost primit membru al Federației Internaționale a Birourilor de Audit și Certificare (IFABC), respectând principiile și standardele acesteia: structura tripartită, independență, obiectivitate și transparență în realizarea auditurilor.

Începând din 2016, BRAȚ face parte din Consiliul Executiv al Federației, fiind implicat în eforturile acesteia de a aduce încredere și transparență în procesele de tranzacționare a publicității, care să aibă la bază date de încredere, auditate, privind produsele media, în beneficiul celor ce investesc în publicitate, dar și a societății la nivel general.

BRAT pune la dispoziția industriei de media și publicitate studii strategice și tactice necesare în realizarea strategiilor de media și comunicare și în achiziția de media.

BRAT măsoară transparent și obiectiv  audiența mediului online (SATI), presei scrise (SNA și Auditul Tirajelor) și a panotajului (SAO), realizează studiul de consum și strategie media (FOCUS), și monitorizează investițiile în publicitate în 4 medii (MIP): online, presă scrisă, panotaj și radio.

Federația Internațională a Birourilor de Audit și Certificare (IFABC) este organizația non-profit a Birourilor de Audit din întreagă lume, cu 28 de birouri în peste 36 de țări la nivel internațional.

Membrii IFABC respectă principiile și standardele Federației privind realizarea corectă și transparentă a auditurilor. Obiectivul IFABC este de a colabora activ și sprijini constructiv activitatea organizațiilor membre.