FacebookTwitterLinkedIn

În cadrul conferinței a fost dezbătută situaţia presei locale din România, afectată atât de problemele generale ale societăţii sau mass media româneşti, cum ar fi lipsa unei legislaţii adecvatate, fiscalitatea excesivă, descreşterea investiţiilor în publicitate şi modificările obiceiurilor de consum media ale populaţiei, precum şi de problemele specifice presei locale: deprofesionalizarea şi lipsa personalului calificat, pe fondul problemelor financiare, probleme specifice distribuţiei de presă, dificulăţi în accesarea fondurilor publice destinate publicităţii utilizând criterii profesionale.

Silviu Ispas, preşedintele BRAT, a caracterizat situaţia presei scrise locale că fiind critică, arătând că pentru a rezolva problemele acesteia este nevoie de multă implicare şi proiecte susţinute. El a menţionat că BRAT este o instituţie semnificativă a industriei de media şi publicitate, a presei scrise în mod particular, care a demonstrat pe parcursul existenţei sale capacitatea de a prelua ideile industriei şi de a răspunde la nevoile acesteia prin lansarea unor proiecte esenţiale presei scrise. BRAT a rămas în prezent printre singurele organizaţii de media ce reprezintă interesele presei scrise din România.

Alin Alecu, managing director al ARBOmedia, a vorbit despre importanţa auditării şi măsurării independente a performanţelor presei locale în relaţia cu agenţiile şi clienţii de publicitate. Alin Alecu a evidenţiat avantajele unei structuri asociative în realizarea obiectivelor comune, atrangând atenţia asupra oportunităţii oferită de BRAT în vederea realizării de proiecte în beneficul presei în cadrul asociaţiei.

VEZI AUDINȚELE RADIOURILOR ÎN BUCUREȘTI PE TARGETUL COMERCIAL (18 – 49 DE ANI)

Ioana Avădani, director executiv al Centrului pentru Jurnalism Independent, a arătat că vulnerabilităţile principale cu care se confruntă presă scrisă sunt legate de aspectele economice, generate de scăderea volumelor investite în publicitate, competiţia pentru bugetele de publicitate cu restul mass media dar şi probleme legate de distribuţia publicaţiilor tipărite şi distribuirea gratuită a conţinutului în mediul online. Ioana Avădani a evidenţiat câteva posibile soluţii generale pentru a reduce efectele acestor vulnerabilităţi: transparenţa proprietăţii de media şi a surselor de finanţare, aderare comunităţii jurnalistice la standarde editoriale clare, acordarea de facilităţi economice industriei de media şi sindicalizarea serviciilor şi achiziţiilor.

Bogdan-Paul Dobrin, director în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Achiziţiile Publice (ANAP), a prezentat modificările aduse legislaţiei prin noua lege a achiziţiei publice, subliniind modificarea criteriului de atribuire a fondurilor publice pentru publicitate publică din preţul cel mai mic, în raportul calitate – preţ, care în cazul publicităţii media va avea în vedere criterii legate de preţul pentru o mie de copii difuzate, persoane atinse sau afişări online, în funcţie de mediu. De asemenea, normele metodologice de aplicare a legii vor aduce mai multe modificări procedurale menite să crească transparenţa procesului de achiziţie publică.

Mihai Aniţa, Partner PricewaterhouseCoopers, a subliniat importanţa realizării auditului de tiraje după standarde şi metodologii internaţionale, respectând atât rigorile internaţionale de audit precum şi standardele şi regulamentele specifice auditului de tiraje şi difuzării de presă. El a dat exemple de riscuri la care se supun clienţii de publicitate ce decid să investească în publicitate în publicaţii ce nu beneficiază de un audit conform unor standarde acceptate naţional, punând de asemenea accent pe necesitatea corectitudinii şi comparabilităţii cifrelor de audit de tiraje. În special în contextul modificările legislative în procesul de achiziţii publice de publicitate, nivelul de siguranţă al auditului de tiraje este necesar să se menţină la cele mai înalte cote, aşa cum asigura în prezent parteneriatul dintre PricewaterhouseCoopers şi BRAT.

VEZI AUDIENȚA RADIOURILOR ÎN BUCUREȘTI!

Gabriela Lupşa, Senior Press & Radio Buyer, Zenith România a subliniat importanţa cifrelor de difuzare auditate, a datelor de audienţă şi a monitorizării independente a apariţiilor machetelor publicitare, pentru acordarea bugetelor de publicitate naţionale. În contextul unei concurenţe din ce în ce mai mari pentru bugetele de publicitate ale marilor clienţi privaţi, este din ce în ce mai mare importanţa cifrelor şi a argumentelor profesioniste şi documentate.

Cristina Guseth, Director al Freedom House România, a prezentat proiectele pe care asociaţia pe care o conduce le desfăşoară în beneficiul presei locale, menţionând printre acestea proiectul „Iniţiativa pentru o justiţie curată” şi seminariile dedicate instruinii reprezentanţilor presei locale în dezvoltarea produselor media online pe care le deţin.

În încheiere, patru reprezentanţi ai publicaţiilor locale au comentat împreună cu Arina Ureche, direcror general BRAT, o serie de proiecte pe care presa locală le-a desfăşurat în ultimii ani şi care au avut efecte benefice asupra propriilor afaceri de presă. Printre acestea, s-au evidenţiat produse editoriale realizate pe diverse teme, soluţii de îmbunătăţire a difuzării publicaţiilor şi de colectare mai bună a veniturilor generate de vânzarea tirajului, metode de creştere a veniturilor din publicitatea locală.

Reprezentanţii presei locale au fost de acord că pentru a putea depăşi situaţia critică a presei scrise locale este necesară susţinerea acesteia şi din surse guvernamentale. Presa locală scrisă, fie tipărită sau online, a devenit aproape singura sursă de ştiri locale, sporind astfel importanţă ei pentru comunităţile locale, dar şi pentru dezvoltarea locală sau regională a României.

BRAT este organizația industriei de media din România care măsoară audiența presei scrise și a mediului online, auditează tirajele (presa scrisă) și monitorizează investițiile în publicitate (presa scrisă, online, radio și outdoor).