FacebookTwitterLinkedIn

În acest sens, au fost instalate 101 POS-uri în 53 de sedii ANAF, direcții regionale, administrații fiscale județene și servicii fiscale orășenești cu unități de trezorerie.

Anca Dragu a declarat într-o conferință de presă: „Îmbunătățirea relației dintre cetățean și ANAF este un obiectiv al nostru. Pot fi plătite cu cardul bancar diverse taxe și impozite, venituri fiscale și nefiscale, precum sunt impozitul pe venit, impozitele obținute pe veniturile din România de nerezidenți, accize, contribuții de asigurări sociale, contribuții pentru asigurări de accidente de muncă și boli profesionale, asigurări sociale de sănătate, pentru șomaj și TVA, taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare, taxe consulare, taxe și alte venituri din protecția mediului, amenzi, penalități și confiscări”.

CITEȘTE: UN CAL, UN CAL, PR-UL MEU PENTRU UN CAL!