FacebookTwitterLinkedIn

Forbes CEE Forum 2017 – Leadership pentru următorii 100 de ani

Creșterea este una consistentă per ansamblu, însă cifrele ar fi putut fi chiar cu 5 – 6 puncte procentuale mai mari, dacă economia ar fi beneficiat și de un nivel crescut de investiții și nu doar de consum. Cheltuielile de capital (investițiile directe ale statului) sunt în continuare la niveluri minime; în continuare nu se alocă suficiente fonduri pentru proiectele strategice în infrastructură sau energie, iar absorbția de fonduri europene este la un nivel foarte redus, aceste fapte afectând major dezvoltarea economică din anii următori”, declară Bogdan Roșu, președinte ARF.

Luate în ansamblu, operațiunile de factoring intern au crescut de peste 14%, în aceeași perioadă. Din punctul de vedere al produselor accesate, cea mai semnificativă creștere procentuală a avut-o factoring-ul revers, de 58%, contribuind la menținerea pe prima poziție a factoringului intern, fără regres, cu un volum de peste 1,25 de miliarde de euro. Factoringul revers este un produs din ce în ce mai căutat în ultimii ani, mai ales pentru segmentul companiilor foarte mari.

Candidatul tipic pentru un produs de factoring revers poate fi un key account care are inițiativa finanțării prin factoring a furnizorilor săi (de pe piața internă sau externă). Astfel, aceștia vor avea posibilitatea de a avea facturile plătite înainte de termen printr-un sistem pus la dispoziție de clientul său, împreună cu finanțatorul, bancă sau IFN. Deci, problema termenelor de plată extinse este preluată de instituția finanțatoare, iar relația comercială se desfășoară în condiții ideale”, explică Bogdan Roșu.

Ca volume de creanțe administrate prin factoring, pe primul loc se situează domeniul FMCG, cu o creștere de 40%, urmat îndeaproape de IT, cu creștere 168%. Pe locul trei se află construcțiile cu creștere de 10%, față de primul semestru al anului trecut.

Creștere cu 168% a factoringul intern pe domeniul IT

La capitolul factoring intern, domeniul IT&C a avut cea mai frumoasă evoluție față de 2016, crescând de la 106 milioane de euro la aproape 290 milioane euro. În acest moment se situează în apropiere de volumele realizate de companiile din FMCG, iar cu acest ritm de creștere, ne așteptăm ca, în timpul apropiat, chiar să treacă pe primul loc”, mai declară Bogdan Roșu.

Factoringul de export a crescut cu 3,5% per total, în timp ce factoringul de import a crescut cu peste 12%.

O explicație a acestei creșteri rezidă și în expandarea total neașteptată a consumului, pe fondul măririi veniturilor populației, în special a angajaților din sectorul public, din ultimul an. Cererea pentru consum nu a putut fi acoperită de producția internă care este insuficient dezvoltată și insuficient de elastică la astfel de evoluții. În consecință, diferența a trebuit să fie acoperită prin importuri, dezechilibrul dintre importuri și exporturi având o contribuție negativă la PIB”, precizează Bogdan Roșu.

Mai mult de jumătate din volumele administrate prin factoring de export (cu o cota de 56 %) au fost accesat de firme din domeniul „metale, chimicale, apă și reciclare”, acest domeniu fiind pe primul loc și la factoringul de import (cu o cotă de 44%).

În ceea ce privește factoringul de import, pe locurile doi și trei se situează domeniile IT&C (cu o cota de 22%), respectiv FMCG (cu o cotă de 21%).

În cifre absolute, la toate cele trei tipuri de operațiuni de oprețiuni de factoring s-au obținut creșteri. Factoringul intern a ajuns la 1,58 miliarde de euro, cel de export a depășit 350 de milioane euro, iar cel de import a depășit 70 de milioane de euro.

Putem spune că, printr-o promovare constantă, obiectivele principale ale ARF au fost îndeplinite, în prima parte a acestui an, mai ales prin faptul că a crescut atât volumul de creanțe administrate, cu 12%, dar și numărul companiilor care au accesat factoring, cu aproximativ 15%. De asemenea, volumele gestionate prin factoring pentru companii mici și mijlocii au crescut cu 5%, iar disciplina de plată a debitorilor cedați s-a îmbunătățit,  întârzierea medie la plată înregistrând o scădere de aproximativ 18%”, mai spune președintele ARF.

Forbes CEE Forum 2017 – Leadership pentru următorii 100 de ani