FacebookTwitterLinkedIn

Primele brute subscrise (PBS) aferente asigurărilor generale (AG) s-au ridicat, anul trecut, la valoarea de aproape 7,7 miliarde lei, aproximativ același nivel precum în anul precedent. Din totalul acestor prime, cele mai mari ponderi le dețin, cu o pondere cumulată de 88%:

  • A10 – Răspundere civilă pentru utilizarea vehiculelor auto terestre, cu un volum al primelor brute subscrise de 3,82 miliarde de lei, reprezentând 50% din totalul subscrierilor pentru AG;
  • A3 – Vehicule terestre, exclusiv materialul feroviar rulant, cu un volum al primelor brute subscrise de 1,89 miliarde lei, reprezentând 25% din totalul subscrierilor pentru AG, a înregistrat în anul 2017 o creștere cu 8% față de 2016;
  • A8 – Incendiu și calamități naturale (pentru alte bunuri decât cele asigurabile în clasele A3 – A7), cu un volum al PBS-urilor de circa un miliard de lei, reprezentând 13% din totalul subscrierilor pentru AG.

PBS-urile societăților de asigurări de viață (AV) au crescut de 21%, în 2017, comparativ cu anul precedent, atingând valoarea de circa 2,02 miliarde de lei. Din totalul primelor brute subscrise pentru asigurări de viață, cele mai mari ponderi le dețin clasele C1 – Asigurări de viață, anuități și asigurări de viață suplimentare și respectiv C3 – Asigurări de viață și anuități, legate de fonduri de investiții și care împreună cumulează 96% din totalul primelor brute subscrise pentru activitatea de asigurări de viață.

Anul trecut, brokerii de asigurare și/sau reasigurare au intermediat 63,41% din volumul total al PBS-urilor pentru cele două categorii de asigurare (9,7 miliarde lei), reprezentând o scădere cu 2,77 puncte procentuale, față de gradul de intermediere din anul precedent.

Valoarea primelor intermediate pentru AG și AV de către brokerii de asigurare și/sau reasigurare a scăzut cu 0,86%, anul trecut, față de anul anterior, până la 6,15 miliarde de lei.

Piața RCA, 3,7 miliarde de lei

Valoarea totală a primelor de asigurare subscrise pentru asigurările RCA în anul 2017 a atins valoarea de 3,7 miliarde de lei, restul până la totalul clasei A10 (3,82 miliarde de lei) reprezentând asigurările transportatorului pentru marfa transportată în calitate de cărăuș și asigurările RCA subscrise pe teritoriul altor state membre UE în baza dreptului de liberă prestare a serviciilor.

Rata combinată calculată pentru clasa A10 (RCA) a fost în 2017 de 99,46%.

Sucursalele au cumulat în anul 2017 prime brute subscrise în valoare de 755,6 milioane lei, în creștere cu 12% față de aceeași perioadă a anului precedent.

Indemnizații brute plătite (IBP) de 4,2 miliarde de lei

Anul trecut, societățile de asigurare au raportat indemnizații brute plătite (excluzând maturități și răscumpărări parțiale și totale), cumulat pentru cele două categorii de asigurări, în sumă de 4,21 miliarde lei, astfel:

  • 4,05 miliarde lei sunt aferente contractelor de asigurări generale (96%), o creștere cu 12,6%, față de perioada similară a anului precedent (3,6 miliarde de lei);
  • 158,4 milioane lei sunt sume plătite pentru indemnizații brute, aferente asigurărilor de viață, o creștere cu circa 2,8% comparativ cu anul 2016 (154,06 milioane de lei).

Solvabilitate II, fonduri de 5,15 miliarde de lei

Conform Solvabilitate II, cerințele de capital pentru societățile de asigurare sunt mai ridicate, fiind bazate efectiv pe riscurile asumate de acestea, atât din perspectivă investițională, cât și din cea a subscrierilor. Fondurile proprii eligibile să acopere cerința de capital de solvabilitate se aflau la finalul anului 2017 la o valoare de 5,15 miliarde lei, în creștere cu 12%, comparativ cu anul 2016.

„Ratele SCR (Solvency Capital Requirement) și MCR (Minimum Capital Requirement), la nivelul pieței au fost supraunitare la sfârșitul anului 2017, pentru prima dată după implementarea cerințelor regimului Solvabilitate II. De asemenea, atât rata SCR, cât și rata MCR, la nivelul pieței, au înregistrat creșteri la sfârșitul lui 2017, comparativ cu finele anului 2016. Rata SCR la nivelul pieței a înregistrat o creștere cu 6%, iar rata MCR la nivelul pieței a înregistrat o creștere cu 12%”, au subliniat reprezentanții ASF.