FacebookTwitterLinkedIn

Ministru de Finanţe, Eugen Teodorovici a declarat că „profesiile liberale nu vor dispărea și nu vor avea nimic de suferit” – ca răspuns la argumentele aduse de reprezentanții Confederației Naționale a Patronatului Român, în acest sens.

Proiectul de Hotărâre, aflat în dezbatere publică în aceste zile, prevede anularea în Codul Fiscal a unei Hotărîri adoptată de Guvern în 2010, prin care toate profesiile liberale și activitățile plătite prin drepturi de autor vor fi reconsiderate activități independente.

Printre cei cu profesii liberale se numără: medicii, farmaciștii, avocații, arhitecții sau jurnaliștii.

„Patronatul Serviciilor Private din Romania (PSPR) atenţioneaza profesiile liberale şi cedenţii de drepturi de autor ca nici la ora 17.00, astăzi 6.05.2015, nu a fost scoasă de pe site-ul Ministerului de Finanţe abrogarea paragrafului A. Titlul 1 <<Dispoziţii generale>>, 1. Punctul I se abrogă.  Nota de fundamentare publicată tot pe site-ul MF, specifica: A. Titlul 1 <<Dispoziţii generale>> – <<Modificarea are în vedere eliminarea excepţiei de la reconsiderarea ca activităţi dependente, a celor care generează venituri din profesii libere, precum şi a drepturilor de autor şi a drepturilor conexe definite potrivit Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, pentru asigurarea unui tratament fiscal nediscriminatoriu aplicabil veniturilor obţinute din activităţi desfăşurate în mod independent, în condiţiile legii. >> PSPR consideră că există o diferenţiere clară între profesiile libere/cedenţii de DDA şi restul prestatorilor de servicii, datorită cerinţelor de studii şi capacităţi creative pe care le presupun aceste profesii”, transmit reprezentanții Patronatului Serviciilor Private din România.

În plus, tot în Nota de fundamentare se specifică faptul că pentru adoptarea acestei prevederi cu grave consecinţe economice şi sociale, nu sunt necesare conform Secţiunii a 6-a punctele:

1.     Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme implicate

2.     Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr.521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administratiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative

3.     Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente, se mai arată în comunicatul transmis de Patronatul Serviciilor.

Patronatul Serviciilor Private transmite:

Adresam pe această cale domnului Ministru al Economiei, Comerţului şi Turismului Mihai Tudose, precum şi domnului Ministru al Justiţiei Robert Cazanciuc rugămintea să organizeze totuşi o dezbatere interministeriala pe aceasta temă de o importanţă covârşitoare pentru sute de mii de persoane, expediată de proiectul de Hotărâre în câteva cuvinte.

Dl. Ministru Teodorovici nu poate nega controalele ANAF la care sunt supuse încă din 2014 profesiile liberale. Niciun moment aceasta acţiune nu a fost stopată, deşi mediul de afaceri a solicitat acest lucru autorităţilor.  Astfel, pentru a pune capăt acestui razboi nejustificat al ANAF cu profesiile liberale, dl. Ministru trebuie să determine ANAF, instituţie aflată în subordinea sa, să aibă în vedere că verificările fiscale să se desfăşoare cu interpretarea corectă a normelor metodologice date în aplicarea art.7.2.1 Cod Fiscal prin care se prevede în mod explicit excluderea de la posibilitatea recalificării fiscale a profesiilor liberale la care criteriile de dependenţă nu se aplică.

Cu referire la poziţia publică a dlui. Ministru Teodorovici privind un ”amendament necesar ca acest lucru să se finalizeze în bune condiţii”, considerăm că aceasta abordare va crea confuzie într-un domeniu clar reglementat.

Patronatul Serviciilor Private din Romania (PSPR) nu este de acord cu niciun amendament sau alte prevederi faţă de cele existente, pe care trebuie să le respecte atât mediul de afaceri cât şi autorităţile de control.