FacebookTwitterLinkedIn

Momentul oportun

Patria Bank (în nouă formulă, cea de la 1 mai, după absorbirea Băncii Comerciale Carpatica) şi-a majorat capitalul social cu aproape 71%, până la 376,2 milioane de lei. Majorarea se datorează fuziunii prin absorbţie dintre Banca Comercială Carpatica (absorbanta) şi Patria Bank (absorbita). Noua bancă are peste 240.000 de clienţi, iar din datele Băncii Naționale a României reiese că activele cumulate valorau 3,74 de miliarde de lei, la finele anului trecut, respectiv o cotă de 0,95% din piață.

Curtea de Apel București a aprobat fuziunea dintre Banca Carpatica și Patria Bank

Capitalul social s-a majorat de la valoarea de 220,274 milioane lei (divizat în peste 2,2 miliarde acţiuni de valoare nominală 0,10 lei) la valoarea de 376,239 milioane lei (divizat în 3,76 miliarde acţiuni cu valoare nominală 0,10 lei), conform anunțului de pe BVB.

Patria Bank intenționează să-și scadă capitalul social cu 149 milioane de lei, pentru a acoperi pierderea din 2016

Dar, în data de 26 iunie, Patria Bank a anunţat convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor (AGEA) pentru data de 28 iulie, pentru a aproba o reducere a capitalului social. Reducerea anunțată este de 149 milioane de lei, de la 376,2 milioane de lei la 227,1 milioane de lei, prin anularea a 1,49 milioane de acţiuni, proporţional cu cota de parti­cipare a fiecărui acţionar la capitalul social al băncii. După aprobare, capitalul social al băncii va fi împărțit în 2,27 miliarde de acțiuni nominative, ordinare, fiecare având o valoare nominala de 0,1 lei.

Scopul acestei reduceri este acoperirea datoriilor acumulate de BCC. Pierderea contabilă cumulată a celor două bănci la 31 decembrie 2016 avea o valoare de 152,557 milioane de lei. Pe lângă reducerea de capital, această pierdere va mai fi acoperită din ajustări la inflație ale capitalului social, în valoare de aproape 3,44 milioane de lei.

Grupul Patria Bank include Patria Bank, Patria Credit IFN, SAI Carpatica Asset Management şi SAI Intercapital Invest.

Topul băncilor din România în 2016, în funcție de active