FacebookTwitterLinkedIn

Un prim împrumut în sumă de 4,3 milioane de euro, subordonat la termen, a luat Patria Bank de la acționarul majoritar EEAF Financial Services BV, care deține 76,2% din aceasta. Încheiat la data de 23 februarie 2018, acesta are o maturitate de 6 ani, cu rambursare într-o singură tranșă la scadență.

Cu o zi mai devreme, pe 22 februarie, cele două părți au semnatun act adițional la contractul de împrumut subordonat la termen din 23 martie 2016, în suma de 4,35 de milioane de euro, având o maturitate de 7 ani și 8 luni, cu rambursare într-o singură tranșă la scadență.

Împrumuturile mai sus menționate sunt menite să consolideze direcția de creștere și îmbunătățirea continuă a poziției în piață a Patria Bank SA, prin angajamentul acționarului majoritar de a continuă proiectele de dezvoltare ale băncii și de a contribui la procesul de consolidare a bazei de capital, în măsură să permită creșterea dinamică asumată în urmă procesului de fuziune, aceste împrumuturi urmând să constituie o componentă a surselor de realizare a operațiunii de majorare de capital, supusă aprobării AGEA din dată de 12.03.2018”, se subliniază în anunțul de pe BVB.

Pierderile Patria Bank au crescut cu peste 10%, în 2017, când a finalizat absorbția Carpatica, depășind 42 de milioane de lei. Se așteaptă să devină profitabilă în 2018

Pierderile Patria Bank au crescut cu 10,4%, anul trecut, comparativ cu cele din anul anterior, până la aproape 42,17 milioane de lei, 2017 fiind anul în care s-a finalizat, la 1 mai, fuziunea, prin absorbția mamei de către fiică, cu Banca Comercială Carpatica. La 31 decembrie 2017, activele băncii scăzuse cu 0,7%, față de anul anterior, până la 3,59 de miliarde de lei.

La 31 decembrie 2017, activul total al băncii se menține la un nivel similar cu cel înregistrat la 31 decembrie 2016, dar prezintă evoluții pozitive în structură datorită creșterii ponderii creditelor în total active. Activele lichide (disponibilitățile în casierie, conturile la Banca Centrală, creanțele asupra instituțiilor de credit, portofoliul de active financiare – deținute pentru tranzacționare, disponibile în vederea vânzării și investițiile păstrate până la scadență) au scăzut cu 7,1% comparativ cu nivelul înregistrat la 31 decembrie 2016, datorită redirecționarii excedentului de lichiditate în activitatea comercială (Bugetul de vânzări de credite noi a fost realizat în proporție de 126% în anul 2017)”, se precizează în raportul financiar al băncii.