Cautare
, Staff

Servicii financiare |
|

Patria Bank a avut o pierdere de 26 milioane de lei, în primele șase luni, cu 4 milioane de lei mai mică decât în aceeași perioadă a anului trecut

Patria Bank (simbol pe Bursa de Valori București: PBK), banca rezultată de la 1 mai în urma fuziunii dintre Patria Bank și Banca Comercială Carpatica, a avut o pierdere de 26,145 de milioane de lei, în primele șase luni ale acestui an, cu aproape 4,18 milioane de lei mai mică decât cea din aceeași perioadă a anului trecut, respectiv cu 14%.
Unitate-Patria Bank

Venitul total din exploatare (venitul total bancar) a scăzut cu 22%, ajungând la 19,4 milioane de lei, faţă de aceeaşi perioada a anului precedent.

Reprezentanții băncii susțin că evoluţia a fost generată în principal de scăderea veniturilor nete din dobânzi cu 5% şi a veniturilor nete din comisioane cu 8%, pe fondul general al reducerii reţelei de sucursale a fostei Bănci Carpatica, în ultima lună a anului trecut, ceea ce a generat efecte cu predilecţie în primul semestru al acestui an.

Un factor important în scăderea venitului total bancar în primul semestru al acestui an, faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent îl contituie scăderea veniturilor din tranzacţii şi administrarea portofoliului de titluri de stat, care acoperă cea mai mare parte din scădere, respectiv 13,9 milioane de lei din cele 19,4 milioane de lei, scădere a venitului total bancar. Acestea au fost generate, pe de o parte, de scăderea cu 18% a portofoliului de titluri de stat, dar şi de scăderea randamentelor pe piaţă, în perioada analizată, şi de politica asumată de către banca de restructurare a portofoliului de titluri de stat în scopul reducerii riscului de dobânda”, susțin reprezentanții Patria Bank.

Valoarea capitalurilor proprii (activul net contabil) ale noii bănci este de 265,12 milioane de lei, la acelaşi nivel cu capitalurile proprii al celor două bănci subconsolidat la 30 aprilie 2017, în pre-fuziune. Aceste capitaluri încorporează, începând cu dată fuziunii, valoarea capitalurilor care în perioadele anterioare fuziunii era atribuibilă intereselor care nu controlează.

Venitul net din exploatare (venitul net bancar) este în linie cu nivelul bugetat pentru primul semestru al acestui an, respectiv nu prezintă deviaţii semnificative (-1%). Pe fondul economiei de cheltuieli operaţionale, situația conduce la o pierdere cu 6,7 milioane de lei (-20%), mai mică decât cea bugetată pentru această perioada.

Rata rentabilitatii activelor (ROA) era de 1,48%, la 30 iunie, față de 2%, la 31 decembrie 2016 și față de 1,36%, nivelul întregului sistem bancar. Rata rentabilitatii capitalului (ROE) era de 19,34%, la 30 iunie 2017, comparativ cu 53,52%, la finele anului trecut, și 12,91%, la nivelul sistemului bancar.

Activele băncii sunt cu 4% mai puțin valoroase, comparativ cu nivelul de la finele anului trecut

La 30 iunie 2017, la două luni, de la implementarea fuziunii prin absorbţie între Patria Bank (entitatea absorbită) şi Banca Comercială Carpatica (entitatea absorbantă), activele noii bănci erau apreciate la 3,468 miliarde de lei, în uşoară scădere, de 4%, comparativ cu situaţia subconsolidată de la 31 decembrie 2016.

Se observă o modificare în structura bilanțieră prin ajustarea nivelului activelor lichide (-8%) şi creşterea ponderii creditelor şi avansurilor acordate clientelei în total active, de la 33% la 31 decembrie 2016 la 35% la 30 iunie 2017. Scăderea nivelului activelor lichide în banca post-fuziune faţă de situaţia consolidată de la finele anului anterior este o evoluţie normală, care are drept cauze: (i) reducerea nivelului depozitelor atrase de la bănci (31,5 milioane de lei), având în vedere nivelul ridicat al lichidităţii băncii post-fuziune, care reduce necesarul de finanţare pe piaţă interbancară, situaţie uşor diferită faţă de situaţia individuală a fostei-Patria Bank pre-fuziune; (ii) reducerea nivelului depozitelor atrase de la clientela nebancară (84 milioane de lei) ca efect al optimizării reţelei de sucursale în luna decembrie 2016, care şi-a produs efectele cu predilecţie în semestrul întâi 2017, dar şi (iii) datorită finanţării activităţii de creditare care a condus la creşterea portofoliului de credite acordate clientelei cu 13 milioane de lei”, au detaliat reprezentanții Patria Bank.

Valoarea netă a creditelor şi avansurilor acordate clientelei a crescut cu doar 1%, respectiv cu 13 milioane de lei, la 30 iunie 2017, comparativ cu începutul anului.

Ritmul de creştere al activităţii de creditare a crescut după fuziune, nouă banca dispunând de o reţea de sucursale extinsă şi de o forţă de vânzări care îi creează premizele creşterii organice la nivelul planificat în bugetul aprobat pentru anul în curs”, susțin reprezentanții Patria Bank.

Banca îşi păstrează un nivel al activelor lichide în bilanţ de 50%. Raportul credite/depozite la iunie 2017 avea nivelul de 49%, mult sub media sistemului bancar de 81%, conform datelor furnizate de BNR pentru luna martie 2017.

Rata fondurilor proprii totale calculată la iunie 2017 este de 12,09%, în uşoară scădere faţă de 12,8%, la finele anului precedent, în linie cu valorile bugetate, pe fondul pierderilor înregistrate în primul semestru al acestui an.

Toate poziţiile bilantiere prezintă variaţii nesemnificative faţă de nivelul bugetat”, au mai spus reprezentanții Patria Bank.

Cheltuielile operaționale s-au redus semnificativ, datorită renunțării la peste 290 de angajați

Cheltuielile operaţionale au scăzut cu 16%, cu 16,2 milioane de lei, faţă cele din primul semestru al anului trecut, pe fondul reducerilor de personal cu 22% (294 de angajaţi), faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent (sfârşit de perioadă), reducere ce a generat o scădere a cheltuielilor salariale cu 15%.

Reprezentanții băncii se așteaptă ca această reducere să depăşească 24%, la nivel anualizat, având în vedere faptul că, în primul semestru al acestui an, banca a suportat şi o serie de măsuri compensatorii acordate personalului concediat, precum şi pachete de retenţie menite să asigure continuitatea activităţii, până la data realizării fuziunii, în condiţiile în care fuziunea a fost amânată cu patru luni faţă de prognoza iniţială.

În prezent, banca desfăşoară ultima parte a programului său de optimizare a reţelei de unităţi terioriale şi de eficientizare a activităţii centralei şi centrelor operaţionale post-fuziune, etapă ce se va finaliza la sfârşitul lunii septembrie 2017. Se aşteaptă ca acest program să genereze o reducere suplimentară a nivelului cheltuielilor operaţionale totale până la un nivel de reducere de 27%, la nivelul anului 2018, comparat cu întregul an 2016, pe baze consolidate.

Cheltuiala (netă) aferentă ajustărilor pentru deprecierea creditelor s-a diminuat cu 15,7 milioane de lei, faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior, pe fondul evoluţiei favorabile a portofoliului de credite, a intensificării activităţii de colectare şi recuperare a creditelor. Veniturile din recuperări aferente creditelor scoase în afară bilanţului pentru primele șase luni ale acestui an sunt în valoare de 7,2 milioane de lei.

 

Postează un comentariu

sau înregistrează-te pentru a adaugă un comentariu.

*

Comentarii

Nu există comentarii