FacebookTwitterLinkedIn

Acesta cuprinde și reglementările privind dispozițiile comune, un set de norme pentru a gestiona fondurile regionale, sociale și de coeziune pe următorii șapte ani.

Toate cele trei regulamente vor fi publicate în Jurnalul Oficial pe 30 iunie și vor intra în vigoare în prima zi după publicare.

În conformitate cu noile reglementări privind dispozițiile comune, Interreg, dar și Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune vor fi obligate să-și direcționeze cel puțin 30 % din resurse către obiective specifice: politicile climatice, economia circulară și investițiile în creșterea durabilă și în crearea de locuri de muncă. Ele prevăd și măsuri specifice pentru IMM-uri și regiunile ultraperiferice.

Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) și Fondul de coeziune (FC)

Fondul de dezvoltare regională și Fondul de coeziune reprezintă cel mai mare instrument public european de investiții, cu un buget de 243 de miliarde de euro (în prețurile din 2018). Ele reprezintă circa un sfert din Cadrul Financiar Multianual (CFM) pentru perioada 2021-2027.

Fondurile vor contribui și la redresarea după pandemia de COVID-19. În acest context, vor sprijini cultura, turismul durabil și digitalizarea și vor îmbunătăți reziliența sistemului de sănătate publică.

Nu vor putea fi sprijinite investițiile legate de energia nucleară și combustibilii fosili. Singura excepție, valabilă până pe 31 decembrie 2025, se va face pentru proiectele în care gazele naturale vor înlocui cărbunele.

Interreg: sprijin pentru proiectele transfrontaliere și cooperarea în regiunile învecinate ale Uniunii

Bugetul Interreg va fi de 8,05 miliarde de euro (în prețurile din 2018) pentru perioada 2021-2027, mai mare cu 3 % față de perioada anterioară. Rata de finanțare va fi în general de 80% (85% pentru regiunile ultraperiferice).

72,2% din aceste resurse vor fi alocate către cooperarea transfrontalieră, iar pentru cooperarea transnațională, interregională și cea a regiunilor ultraperiferice se vor aloca 18,2%, 6,1% și respectiv 3,5%. Până la 20% din fondurile din cadrul unui program Interreg pot fi alocate unor proiecte mici.