FacebookTwitterLinkedIn

Forumul Tinerilor din România a organizat pentru al doilea an consecutiv Consiliul Național al Tinerilor din România, din dorința de a semnala faptul că tinerii au dreptul de a avea o structură de reprezentare la nivel naţional, prevăzută în Legea Tineretului (Legea 350/2006), dar care nu a fost niciodată înființată. Proiectul de anvergură, unic pentru tinerii din țară, realizat cu susținerea Ministerului Tineretului și Sportului, s-a bucurat de implicarea a numeroși parteneri precum Institutul Aspen România, Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, Global Shapers Bucharest Hub, Organizaţia de Tineret a Blocului Naţional Sindical, Consiliul Național al Elevilor.

Evenimentul a reprezentat spațiul dedicat dezbaterilor, în care tinerii din întreaga țară au realizat o analiză obiectivă a problemelor și a factorilor de risc cu care se confruntă și au lansat prima variantă de propuneri de amendamente la Legea Tinerilor, împărțiți în cinci paneluri:

  1. Muncă şi antreprenoriat;
  2. Participare şi voluntariat;
  3. Sănătate, sport şi recreere;
  4. Cultura şi educație;
  5. Garanţia pentru TINEri şi incluziunea socială a grupurilor defavorizate.

Dintre principalele idei și recomandări ale participanților amintim:

–          introducerea unui capitol nou în Legea Tinerilor, dedicat educației non-formale și metodelor de recunoaștere a acesteia;

–          statul trebuie să susțină constituirea de incubatoare de afaceri, pe lângă instituțiile de învățământ preuniversitar și univesitar, care să fie accesibile tuturor studenților, absolvenților, în general tinerilor dornici să își înființeze o afacere;

–          Guvenul, prin instituțiile sale, trebuie să constituie centre de informare și consiliere pentru tineri, prin care să fie dezvoltate programe de educație civică, antreprenorială, juridică, sexuală și de educație pentru sănătate, accesibile în mod gratuit tinerilor din mediul preuniversitar și cel universitar;

–          dezvoltarea unui sistem național integrat de tracking al absolvenților, care să furnizeze și să faciliteze accesul la informație și rezultate personalizate, în vederea consolidării rolului instituțiilor de învățământ în raport cu cerințele sociale, civice și ale pieței muncii.

–          crearea unui sistem special de creditare garantat de către stat destinat tinerilor antreprenori ce au obținut o finanțare nerambursabilă, dar care nu își pot porni afacerea din cauza lipsei resurselor materiale;

–          promovarea oportunităților destinate tinerilor, în special în mediul rural, dar și în cel urban, precum și înființarea unui portal de tineret românesc care să cuprindă oportunitățile de dezvoltare pe care le poate accesa un tânăr;

–          realizarea și distribuirea unui card de tineret prin intermediul căruia fiecare tânăr să aibă acces gratuit la toate bibliotecile de pe teritoriul țării și la alte centre de informare, la cursuri de pregătire profesională, precum și reduceri la evenimentele culturale;

–          înființarea Registrului Național al ONG-urilor studențești și de tineret și a Registrului Național al Voluntarilor și monitorizarea activității acestora, precum și sancționarea organizațiilor care nu își desfășoară activitatea conform prevederilor legale;

–          Statul trebuie să susțină organizațiile non-guvernamentale de tineret prin oferirea de suport și consultanță în vederea dezvoltării capacității organizaționale, astfel încât să poată încuraja și susține tinerii pentru a participa la viața democratică, socială și culturală a comunității.

–          alocarea unui procent fix din bugetele Consiliilor Județene, Consiliul General al Municipiului București respectiv Consiliile Locale, pentru proiectele și programele de tineret. Finanțarea organizațiilor non-guvernamentale din Fondul destinat activităților pentru tineret, atât la nivelul autorităților publice locale, cât și a celor centrale, trebuie să se facă prin apel public de proiecte, în mod transparent, conform unei metodologii realizată prin consultarea ONG-urilor;

–          patrimoniul de tineret trebuie să fie accesibil tuturor tinerilor și organizațiilor de tineret din România;

–          promovarea dialogului intercultural și combaterea discriminărilor pe bază de rasă, etnie, gen, orientare sexuală etc.

–          introducerea unui capitol nou în Legea Tinerilor, dedicat încurajării sportului de masă în rândul tinerilor;

–          crearea unei baze de date actualizate în permanenţă cu bazele şi cluburile sportive din toate judeţele ţării și prioritizarea accesului tinerilor la bazele sportive publice;

–          finanţarea şi susţinerea cluburilor sportive şcolare şi a tinerelor talente;

–          acordarea de subvenții și burse tinerilor talentați din medii defavorizate, pentru atragerea lor în activităţile sportive, inclusiv cele de performanță;

–          înfiinţarea unor centre specializate de psihologie sportivă pentru tinerii sportivi participanți la competiţii, dar şi pentru cei care îşi încheie cariera, în vederea reconversiei profesionale a acestora.

La festivitatea de deschidere au fost invitați toate doamnele și domnii senatori și deputați, Cabinetul de Miniștri, reprezentanți ai mediului academic, oameni de afaceri, lista completă a invitaților care au fost prezenți în cadrul evenimentului regăsindu-se la http://forumul-tinerilor.ro/cntr2015/speakeri/. În cadrul festivității de închidere a celei de-a doua ediții a Consiliului Național al Tinerilor din România, participanții s-au putut bucura de prezența domnului academician Solomon MARCUS.

„Participanții la Consiliul Național al Tinerilor din România, din toate cele 8 euro-regiuni ale țării, atât din mediul urban cât și rural, au fost mai mult decât entuziaști să participe la discuțiile pe marginea actualului cadru legislativ românesc. În perioada următoare, luând în considerare toate ideile și propunerile lor, Forumul Tinerilor din România va redacta forma finală a amendamentelor la Legea Tinerilor, împreună cu partenerii și susținătorii inițiativei. Suntem încrezători că tinerii vor reveni astfel subiect prioritar pe agenda publică și politică și că vom avea în cele din urmă o variantă actualizată a legii, care să răspundă nevoilor generației noastre și care să fie armonizată cu Strategia Națională în domeniul politicii de tineret 2015 – 2020, cu obiectivele Strategiei Europa 2020 și Planul D pentru Democrație, Dialog și Dezbatere al Comisiei Europene.” – Radu PETRARIU, Președintele Forumului Tinerilor din România.

Forumul Tinerilor din România reprezintă platforma națională neguvernamentală, apartidică, non-profit, în domeniul tineretului, ce reunește 165 de organizații din întreaga țară. Viziunea Forumului este o lume în care tinerii își pot atinge întregul potențial, iar prin organizațiile neguvernamentale încurajăm, susținem și reprezentăm tinerii din România.