FacebookTwitterLinkedIn

Ce cuvânt caracterizează cel mai bine anul 2021?

Cuvântul ce caracterizează cel mai bine anul 2021 este eficiența. Fiecare acțiune, fiecare speranță, fiecare clipă trăită a fost cu gândul la eficiență, pentru că vremurile pe care le trăim sunt marcate de evenimente caracterizate de nou, de schimbare, iar viteza cu care lucrurile se întâmplă ne solicită toate resursele disponibile.

 

Care au fost motivele dvs de îngrijorare pentru afacerea pe care o conduceți în anul 2021? (pandemia, criza economică, criza de materii prime, inflația, forța de muncă, criza guvernamentală, altele). Care sunt rezultatele activității companiei/ grupului, comparativ cu estimările de la început anului?

Pandemia a constituit cadrul general valabil în care a trebuit să ne regăsim normalitatea, încercând să gestionăm eficient resursele disponibile. În completarea acestui tablou cu o pronunțată tușă a pandemiei de COVID-19, regăsim disfuncționalități ale lanțurilor de aprovizionare și inflație accelerată. În întreg peisajul acesta, vom reusi să ne depășim obiectivele stabilite pentru 2021, atingând borna de 100 milioane de euro cifra de afaceri, nivel consolidat, îmbunătățindu-ne marginile, crescând fundația pentru dezvoltarea viitoare.

 

Care au fost motivele de satisfacție sau de optimism în 2021?

Traversarea periodei de pandemie împreună cu colegii nostri, reușind să gestionăm riscurile apărute pe parcurs, având un an agricol foarte bun, ce ne-a oferit șansa să continuăm accelerat planurile de investiții.

 

Cum caracterizați mediul privat de afaceri din România în anul 2021 în privința rezilienței și dinamicii? Argumentați.

Prin trecerea de la buzzword-uri la acțiuni concrete, la identificarea de soluții, la accesarea mecanismelor de redresare existente, fie că vorbim de granturi, fie că aducem în discuție garanțiile de stat, dar cu siguranță o dinamică de creștere într-un ritm accelerat.

 

Care sunt deciziile bune pe care le-a făcut guvernul pentru încurajarea și susținerea mediului de afaceri din România în anul 2021? Care sunt lucrurile pe care trebuia să le facă, dar nu le-a făcut?

Am regăsit acțiuni în care alocarea de fonduri, acordarea de garanții, flexibilizarea accesului la diferitele forme de ajutor de stat au fost axate spre utilizator. Toate acestea s-au regăsit cu precădere din T2 2021, deși deciziile fuseseră luate cu nouă luni înainte, așadar viteza de punere în practică a fost într-un tempou diferit față de viteza schimbărilor pe care le aveam în față.

  

Care considerați că vor fi cele mai mari provocări la nivel mondial în anul 2022?

Control inflației, precum și reversarea trendului de polarizare a avuției în societate.