FacebookTwitterLinkedIn

Volumul creditelor performante, ajustat la cursul de schimb, a crescut cu 11% de la an la an, susținut de o creditare mai solidă în segmentul IMM, cu 29% de la an la an.

Creditele ipotecare au cunoscut o creștere moderată, de 5% față de anul trecut.

În schimb, în cazul creditelor noi, creditarea ipotecară și cea a IMM-urilor au înregistrat un impuls semnificativ, de 57%, respectiv 84% față de perioada similară din 2017.

Cotele depozitelor ajustate la cursul de schimb valutar au avut de asemenea un avans de 13%. Creșterea a fost susținută de intrările din retail (+ 13% Y-o-Y) și din corporații (+10% Y-o-Y).

În același timp, în primele 9 luni din 2018, volumul creditelor neperformante (DPD90+) ajustat la cursul de schimb valutar a rămas stabil.

Credite neperformante în valoare de 40 miliarde HUF, echivalent a 573,6 milioane lei, au fost vândute / scoase din evidențele contabile.

Volumul creditelor depreciate – stadiul 3, conform reglementărilor IFRS 9, a atins 752 milioane lei (161 milioane EUR) la finalul trimestrului 3, reprezentând 9,3% din totalul creditelor brute.

Costurile totale de risc din primele 9 luni ale anului au scăzut până la 35,7 milioane lei (7,83 milioane EUR), o diferență de -55% față de anul anterior.

Veniturile nete din dobânzi au avut un trend pozitiv, înregistrând o creștere de 4% față de aceeași perioadă a anului trecut, susținută de majorarea volumului de credite. Veniturile nete din comisioane și alte taxe au crescut cu 14% ca rezultat al nivelului mai mare al depozitelor, tranzacțiilor și cardurilor.

În primele nouă luni ale anului, profitul operațional al băncii a scăzut cu 2% de la an la an, ca urmare a cheltuielilor operaționale mai mari (+11%), dar care s-au compensat parțial cu creșterea veniturilor totale cu 6%.

Cheltuielile operaționale ridicate au fost, în parte, rezultat al creșterilor salariale și de personal (cu 6%), în vederea consolidării activității operaționale. La acestea s-au adăugat investiții mai mari în marketing, hardware și modernizări de filiale.

Ȋn conformitate cu standardele locale, activele băncii au înregistrat 10,6 miliarde lei, iar profitul după impozitare a fost de 55,1 milioane lei.

Rata de adecvare a capitalului băncii a scăzut ușor la 16,84% de la 17,06%, cu 22 pp. față de trimestrul anterior.

OTP Group a înregistrat în primele 9 luni ale anului un profit ajustat de 262,8 miliarde HUF (echivalent a 3,7 miliarde lei și  811 milioane euro), o creștere de 17% de la an la an. Creșterea s-a datorat, în mare parte, contribuțiilor subsidiarelor străine. Operațiunile din Ucraina, Croația, Serbia și Muntenegru au înregistrat venituri mai mari, însă și rezultatele băncii centrale s-au îmbunătățit.