FacebookTwitterLinkedIn

Față de aceeași perioadă a anului trecut, la sfârșitul lunii martie 2018, activele băncii au crescut cu 11%, până la 9,6 miliarde de lei, iar profitul după impozitare a fost de 12,4 milioane de lei, o creștere de 10%.

Profitul operațional a scăzut cu 34% de la an la an, până la 10,3 milioane de lei, ca urmare a unui venit total cu 5% mai mic, de 99,2 milioane de lei, și a creșterii costurilor operaționale cu 15%, până la 70,9 milioane de lei.

La nivel trimestrial, cheltuielile operaționale s-au moderat cu 6%. Atât cheltuielile cu personalul, cât și costurile de amortizare au scăzut cu 14%. Dintre cheltuielile administrative, au scăzut și costurile de marketing și onorariile experților.

Venitul net din dobânzi s-a erodat cu 2%, de la an la an, până la 76,5 milioane de lei.

Ratele interbancare mai mari au avut un impact negativ asupra costurilor de finanțare, dar banca a reușit să realizeze un venit net din dobânzi cu 41% mai mare decât în trimestrul al patrulea din 2017. Corecția contabilă din trimestrul al patrulea a avut, de asemenea, un impact negativ asupra marjei nete a dobânzii, care a scăzut cu 42 de puncte procentuale, de la an la an”, au mai spus reprezentanții OTP Bank.

În cadrul costurile totale de risc din primul trimestru, s-a înregistrat o reluare a provizioanelor de 1,5 milioane de lei, ca rezultat al reducerii nivelului liniei „Alte cheltuieli de risc”.

Volumul creditelor cu DPD90+ ajustat la cursul de schimb valutar a continuat să scadă cu 44,9 milioane de lei, în primul trimestru din acest an, indus de creditele ipotecare și expunerile corporate neperformante mai scăzute.

În cursul trimestrului întâi, credite neperformante în valoare de 104,8 milioane de lei au fost vândute sau scoase din evidențele contabile. Rata DPD90+ a scăzut la 11,4% (-6,3 puncte procentuale de la an la an și cu -2,1 puncte procentuale de la trimestrul la trimestru). Volumul creditelor depreciate – stadiul 3, conform reglementărilor IFRS 9, s-a ridicat la 1,25 miliarde de lei, la sfârșitul primului trimestru (15,6% din totalul creditelor brute).

Volumul creditelor performante ajustat la cursul de schimb a crescut cu 12%, de la an la an și cu 2% trimestrial. Atât segmentul retail, cât și segmentul corporate au susținut această creștere, cu 9%, respectiv 22% anual. În cadrul retail, segmentele credite de consum și IMM-uri au reprezentat motoarele de creștere, în timp ce volumul creditelor ipotecare a crescut cu 3%.

În ceea ce privește împrumuturile noi, în primul trimestru, creditele ipotecare au crescut cu 34%, față de perioda similară a anului trecut, în timp ce vânzările de credite pentru nevoi personale au crescut cu 16%.

Cotele depozitelor ajustate la cursul de schimb valutar au crescut cu 15% anual și cu 7% trimestrial. Creșterea a fost susținută de intrările mai mari la persoanele fizice și corporații.

Rata de adecvare a capitalului băncii a fost de 17,64%, ceea ce reprezintă o îmbunătăţire de 174 puncte procentuale, față de trimestrul anterior.

OTP Group a obținut, în primul trimestru al anului 2018, un profit ajustat de 1,18 miliarde de lei, o creștere de 19% de la an la an, în timp ce contribuția non-ungară s-a îmbunătățit substanțial, de la 33%, în primul trimestru al anului trecut, până la 46%, în primul trimestru al acestui an.