FacebookTwitterLinkedIn

OTP Dollar Bond  este primul fond deschis de investiții în obligaţiuni, denominat în USD din Romȃnia. Valoarea minimă a investiției în OTP Dollar Bond este de 50 de dolari, iar comisionele de subscriere și de răscumpărare practicate pentru OTP Dollar Bond sunt zero. Noul fond se adresează mai ales investitorilor retail şi instituționali, care doresc să investească pe termen mediu.

Strategia de investiții este orientată către maximizarea randamentului pentru investitori, prin creșterea de capital și a veniturilor activelor fondului, ținând cont de condițiile de diversificare și lichiditate impuse de piață. Astfel, activele investitorilor vor fi direcționate în principal în instrumente cu venit fix – titluri de stat, obligațiuni de stat, municipale, corporative, emise cu precădere de entități din Europa Centrală și de Est, precum și în depozite bancare și alte instrumente ale pieței monetare. Fondul nu va investi în acţiuni.

OTP Asset Management poate utiliza instrumente financiare derivate pentru acoperirea riscului valutar și a riscului de dobândă, cât și pentru realizarea obiectivelor investiționale ale fondului.

OTP Asset Management Romȃnia SAI S.A. se află între primii şase administratori de fonduri de investiții din România, după activele aflate în administrare.