FacebookTwitterLinkedIn

Evoluția companiei într-un cuvânt

Dinamică. Pandemia a pus în evidență rolul activ pe care statul trebuie să-l joace pentru a minimiza efectele acesteia și pentru a asigura rampa pentru relansarea economică. Pentru a putea face acest lucru, statul apelează la sectorul privat în vederea găsirii de soluții potrivite și rapide. Criza cu care ne confruntăm este o ocazie bună pentru a reitera rolul pe care achizițiile publice îl joacă în economia procesului de redresare și modul în care statul poate utiliza instrumentele disponibile pentru a găsi soluții la provocări și a obține maximum de beneficii. Un alt semnal important pe care l-am primit a fost importanța dialogului constructiv între sectorul public și sectorul privat.

În acest context, Planul de Redresare și Reziliență aflat în dezbatere indică potențialul pentru creșterea numărului de proiecte în zona digitalizării, infrastructurii de sănătate și sociale, educației, transportului, cercetării și inovării.

În special acest din urmă pilon al planului mai sus amintit poate juca un rol decisiv în identificarea de soluții preventive sau pentru o mai bună gestionare a unor eventuale crize viitoare. Din această perspectivă, domeniul achizițiilor publice joacă un rol fundamental.

Cele mai importante lecții

Din perspectiva lecțiilor de business, nevoia de flexibilitate, deschidere, gândire “out of the box” și lărgirea competențelor sunt principalele “take-aways” din criză. Până recent, activitatea mea de specialist în domeniul achizițiilor publice în România a însemnat activarea în firme de consultanță naționale sau internaționale, din rolul de avocat de business și lider de departament, oferind servicii de consultanță cu precădere pentru operatori economici privați. Începând din anul 2020, am demarat colaborarea cu instituțiile financiare internaționale prezente în România (Banca Mondială și Banca Europeană pentru Investiții), în cadrul unor proiecte ce contribuie la consolidarea capacităților autorităților și instituțiilor prin sprijinirea lor în vederea îmbunătățirii și creșterii eficienței proceselor de achiziții publice. Aceste proiecte sunt ocazii minunate prin care reușesc să aduc pe piața locală experiența și expertiza dobândite pe parcursul celor 5 ani petrecuți în Olanda, unde am fost consultant strategic în proiecte de achiziții publice sustenabile și inovative cu dimensiune transfrontalieră.

În ceea ce privește lecțiile la nivel personal, pandemia a confirmat importanță unui echilibru între viață personală și cea profesională. Pentru mine, sprijinul familiei mele și pasiunea pentru ceea ce fac sunt ingredientele succesului. Criza și incertitudinile ce au venit la pachet au ridicat semne de întrebare pentru noi toți. Dar am înțeles că dedicarea, seriozitatea și dorința continuă de perfecționare sunt garanții ale succesului personal și profesional. Diversitatea și complexitatea proiectelor în care sunt implicată, oamenii minunați cu care lucrez și satisfacția lucrului bine făcut mi-au confirmat faptul că sunt unde îmi doresc să fiu, că îmi plac și mă motivează provocările profesionale de zi cu zi și că în acest domeniu pot excela ca profesionist. Bucuria și împlinirea profesională se traduc în bucurie și împlinire personală, fiind sigură că pot fi un exemplu bun pentru fiica mea.

Prestația autorităților

Cred că autoritățile au înțeles rolul major pe care îl joacă în gestionarea crizei cu care ne confruntăm. Transparență decizională este un element important în relația dintre stat, pe de o parte, și mediul privat și cetățeni, pe de altă parte, și au fost făcuți pași important în această direcție. Totodată, ultimul an ne-a arătat (din nou) domeniile în care este nevoie de investiții rapide și de bună calitate și acestea se vor evidenția în strategia pe următorii ani. Accesarea fondurilor europene poate juca un rol decisiv pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite. Sectorul privat așteaptă semnalele necesare din partea statului pentru relansarea economiei. Dezbaterile pe marginea Planului de Redresare și Reziliență sunt o bună ocazie în acest sens, iar angajamentele asumate de către autorități vor trebui să se materializeze în acțiuni concrete în lunile următoare.

De asemenea, nevoia de profesionalizare a autorităților a fost punctată în discursul public. În proiectele menționate anterior, am avut și am ocazia și onoarea de a lucra cu adevărați profesioniști din aparatul public, oameni dedicați profesiei lor și doritori de perfecționare continuă. Am observat deschiderea treptată către dialog, inovare și colaborare cu mediul de business și cred că este un prim pas făcut în direcția corectă. Cred că acesta trebuie să fie și va fi trendul în rândul autorităților în perioada ce urmează, pentru a crea punți de dialog cu mediul de business. Fără un dialog constructiv, progresul economic va fi încetinit.

Strategia de business pentru 2021

În primul rând, voi continua proiectele demarate în 2020 și colaborarea cu instituțiile financiare internaționale pentru asistarea autorităților publice în vederea consolidării capacității acestora și creșterea eficienței proceselor de achiziții publice. Sunt proiecte complexe, cu impact important asupra activității în domeniul achizițiilor publice, și sunt onorată să fac parte din echipele alocate acestor proiecte și să contribui cu expertiza și experiența adunate în ultimii 14 ani de activitate.

De asemenea, voi continua activitatea de consultanță în ceea ce privește proiectele de infrastructură mare  și strategică (și aici vorbim atât despre infrastructură de transport, dar mai ales de infrastructură informatică). Cred că vom asista la o schimbare de paradigmă în ceea ce privește modul în care statul va aborda implementarea acestor proiecte. Dacă până acum autoritățile au ales calea mai simplă de a atribui aceste contracte în urmă organizării unor proceduri ce presupun un dialog minim cu sectorul privat, cred că în perioada următoare (și în contextul profesionalizării autorităților), se va trece la utilizarea unor instrumente ce permit un dialog aprofundat cu sectorul privat, luând forma dialogului competitiv sau a negocierii competitive. O asemenea abordare are potențialul de a reduce numărul de contestații privind procedura de atribuire, de a preveni blocarea proiectelor și de a genera oferte ce răspund nevoilor statului, dar și interesului operatorilor economici.

În egală măsură, mă voi concentra pe oferire de consultanță în materie de achiziții sustenabile și inovative. Promovarea acestor achiziții reprezintă o prioritate strategică la nivel european. În România, acest proces se află încă în stadiu incipient și oarecum timid. Este de așteptat că achizițiile sustenabile și inovative să fie un pilon central al noii strategii în achiziții publice și cheia pentru rezolvarea provocărilor în domenii strategice (sănătate, educație, securitate, digitalizare, apărare, combaterea efectelor schimbărilor climatice, eficiența energetică și bioeconomie, implementarea unui sistem de justiție eficient etc.).

Provocări în 2021

Cred că putem vorbi, fără să greșim, de multiple provocări atât la nivel național, cât și internațional în perioada care urmează. Strategia pentru Europa 2030 menționează, printre principalele provocări care vor marca următorul deceniu, educația, responsabilitatea socială și de business a companiilor, inteligența artificială, revoluția tehnologică, cercetarea și inovarea, economia circulară și bioeconomia, digitalizarea, achizițiile publice verzi și sustenabile, IoT sau așa-numitele comunități inteligente (smart cities).

Criză sanitară cu care ne confruntăm a adus în prim plan o nouă provocare: identificarea de soluții pentru a combate pandemia. În acest sens, a devenit stringentă nevoia de a asigura un proces de cercetare-dezvoltare integrat care să permită centrelor de cercetare-dezvoltare și cercetătorilor din țări diferite să lucreze împreună pentru identificarea de soluții la problemele sanitare actuale. La nivel European, se pun bazele unui European Open Science Cloud, care să răspundă nevoilor menționate mai sus. În acest context, se vorbește tot mai mult despre conceptul de “dată-agile economy” și despre crearea unor eco-sisteme de inovare care să permită punerea în comun a resurselor “for the greater good of the society”. Extrapolând, aceste sisteme de inovare simbiotice (“innovation eco-systems”) sunt necesare pentru a permite științei și abordărilor inovative să fie diseminate în sfera economică, și presupun crearea unor legături între principalii actori de pe piață: comunitățile de cercetare/inovare, mediul privat, statul și instituțiile sale. Nevoia de a ține pasul cu dezvoltarea tehnologică accelerată pentru a oferi cetățenilor servicii publice de calitate pune statul și instituțiile publice în ipostază în care trebuie să-și asume un rol activ, de promotori ai introducerii de noi tehnologii pe piață și în îndeplinirea prerogativelor lor. Digitalizarea și automatizarea proceselor pot ajută instituțiile publice să fie mai eficiente și să livreze servicii de calitate, fiind o prioritate strategică confirmată și la nivel european. Și în acest caz, achizițiile publice inovative oferă instrumentele necesare pentru transformarea acestei viziuni politice într-o realitate cotidiană și cred că următorii ani vor confirmă direcția descrisă mai sus.