FacebookTwitterLinkedIn

Veniturile totale medii lunare au reprezentat, anul trecut, în termeni nominali, 2.945 lei, pe gospodărie, lunar, şi 1.112 lei pe persoană. Veniturile băneşti au fost, în medie, de 2.632 lei, lunar, pe gospodărie (994 lei pe persoană), iar veniturile în natură de 313 lei lunar pe gospodărie (118 lei pe persoană).

Salariile şi celelalte venituri asociate lor au format cea mai importantă sursă de venituri (58,7% din veniturile totale ale gospodăriilor). La acestea s-au adăugat prestaţiile sociale (22,6%), veniturile din agricultură (2,8%), veniturile din activităţi neagricole independente (2,5%) şi cele din proprietate şi din vânzări de active din patrimoniul gospodăriei (1,3%).

O pondere importantă deţin şi veniturile în natură (10,6%), în principal, contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii (9,3%)”, se subliniază într-un comunicat de presă al INS.

O persoană din mediul urban obține venituri cu 52,5% mai mari decât una din mediul rural, datorită câștigurilor bănești, de 1.323 lei, față de aproape 868 de lei. În plus, o persoană din mediul urban cheltuie cu 46,5% mai mult decât una din mediul rural, de 1.118 lei, comparativ cu 762 lei. Cifrele mai arată că o persoană din mediul urban poate economisi dublu spre deosebire de una din mediul rural, aproximativ 200 de lei, comparativ cu 100 de lei.

Principalele destinaţii ale cheltuielilor efectuate de gospodării sunt consumul de bunuri alimentare, nealimentare, servicii şi transferurile către administraţia publică şi privată şi către bugetele asigurărilor sociale, sub forma impozitelor, contribuţiilor, cotizaţiilor, precum şi acoperirea unor nevoi legate de producţia gospodăriei (hrana animalelor şi păsărilor, plata muncii pentru producţia gospodăriei, produse pentru însămânţat, servicii veterinare etc.).

Conform clasificării standard pe destinaţii a cheltuielilor de consum (COICOP), produsele alimentare şi băuturile nealcoolice au deţinut, în anul 2016, în medie, 36,1% din consumul gospodăriilor.

Cheltuielile pentru investiţii deţin o pondere mică în cheltuielile totale ale gospodăriilor populaţiei, doar 0,5%, fiind cele destinate pentru cumpărarea sau construcţia de locuinţe, cumpărarea de terenuri şi echipament necesar producţiei gospodăriei, cumpărarea de acţiuni etc.