Cautare
, Contributor

Imobiliare |
|

Noi reglementări pentru izolarea termică a locuinţelor

bloc_sxc.hu_.jpg
Guvernul a aprobat proiectul de Ordonanţă de Urgenţă care creează cadrul legislativ necesar utilizării de fonduri europene pentru izolarea termică a blocurilor. Asociaţiile de proprietari vor plăti minimum 10% din valoarea lucrărilor.

O prevedere importantă a Ordonanţei de Urgenţă se referă la faptul că, pentru protejarea valorii arhitecturale a  clădirilor declarate monument istoric sau a celor amplasate în centrele istorice, în zonele de protecţie a monumentelor istorice şi/sau în zonele construite protejate ale localităţilor, acestea nu vor mai putea intra în program. În trecut, izolarea termică a clădirilor istorice a declanşat controverse în rândul arhitecţilor, care susţineau că prin această operaţiune se pierde valoarea arhitecturală a imobilelor.

„Ca element de noutate, am introdus în Ordonanţă posibilitatea finanţării reabilitării termice şi pentru locuinţele unifamiliale (adică pentru case), dar şi pentru locuinţe sociale şi celelalte unităţi locative, aflate în proprietatea/administrarea consiliului local, indiferent dacă sunt amplasate în blocuri de locuinţe sau sunt locuinţe unifamiliale. Au prioritate, însă, blocurile şi locuinţele familiale”, a declarat ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Eduard Hellvig.

Schema de finanţare pentru izolarea termică a blocurilor de locuinţe, care se referă atât la lucrările de intervenţie, cât şi la realizarea auditului energetic şi a expertizei tehnice, presupune acoperirea a 60% din suma necesară din fonduri structurale şi de coeziune ale Uniunii Europeneşi din alocaţii de la bugetul de stat, în timp ce 40% reprezintă contribuţia însumată a consiliilor locale şi a asociaţiilor de proprietarilor.

Astfel, contribuţia proprie a autorităţilor administraţiei publice locale se stabileşte, pe baza unor criterii socio – economice, în limita a maximum 30% din valoarea activităţilor/lucrărilor, care se aprobă prin hotărâre a consiliilor locale/Consiliului General al Municipiului Bucureşti în limita a maxim 30% din valoarea activităţilor/lucrărilor, potrivit unui comunicat al Ministerului Dezvoltării Rurale şi Turismului (MDRT). Suma va fi completată din fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari constituit în acest sens. Cota de contribuţie a proprietarilor nu poate fi mai mică de 10% din valoarea activităţilor/lucrărilor.

Noul act normativ prevede posibilitatea primăriilor de a prelua şi sarcina financiară a asociaţiilor de proprietari, dar cu recuperarea ulterioară a sumelor, în termen de maxim 10 ani.

Ordonanţa exceptează de la recuperarea acestor sume anumite categorii de persoane:  persoane cu handicap sau familii cu persoane cu handicap aflate în întreţinere; persoane singure/ familii care, în ultimele trei luni anterioare efectuării anchetei sociale de către autoritatea administraţiei publice locale, au realizat venituri medii nete lunare pe persoană singură/membru de familie sub câştigul salarial mediu net pe economie; veterani de război şi soţi/soţii supravieţuitori/supravieţuitoare ai acestora; pensionari, indiferent de statutul acestora, ale cărorvenituri medii nete lunare pe persoană singură/membru de familie este sub câştigul salarial mediu net pe economie. În cazul acestora, cheltuielile sunt considerate cheltuieli de natură socială.

De asemenea, Ordonanţa stabileşte că blocurile ce urmează a fi supuse reabilitării termice vor fi prioritizate în funcţie de nivel de performanţă energetică (începând cu blocurile de locuinţe cele mai ineficiente din punct de vedere energetic);număr de apartamente (începând cu blocurile de locuinţe cu cel mai mare număr de apartamente)şi anul construirii (începând cu blocurile de locuinţe cu vechimea cea mai mare).

În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă aprobate astăzi, consiliile locale au obligaţia să finalizeze identificarea şi inventarierea  blocurilor de locuinţe, precum şi a locuinţelor unifamiliale aflate în proprietatea persoanelor fizice,realizate după proiecte elaborate în perioada 1950 – 1990.

Postează un comentariu

sau înregistrează-te pentru a adaugă un comentariu.

*

Comentarii

Nu există comentarii