Cautare
, Contributor

Macroeconomie |
|

Noi măsuri au fost aprobate în cadrul primei ședințe a CNSM din acest an

Consiliului general al Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială (CNSM) a avut prima ședință din acest an, în data de 8 mai. În cadrul întrunirii au fost analizate aspecte care vizează politica macroprudențială și riscul sistemic.
Macroeconomie

Mai exact, CNSM a discutat, în cadrul ședinței, despre analiza periodică de recalibrare a amortizorului anticiclic de capital, proiectul Raportului anual al Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială aferent anului 2019 și amânarea cu un an a planului de implementare a IFRS de către IFN.

De asemenea, Consiliul general al CNSM a fost informat cu privire la modul de implementare de către destinatari a recomandărilor emise de Comitetul Național pentru Supravegherea Macroprudențială în perioada decembrie 2018 – decembrie 2019, precum și a celor emise în perioada anterioară, care nu au fost finalizate sau care au termen permanent pentru implementare, posibilul impact asupra sistemului financiar generat de actele normative care suspendă plata ratelor și analiza preliminară legată de capacitatea sectorului bancar de a gestiona evoluții nefavorabile de intensitate mai ridicată.

Ce măsuri au fost aprobate?

În urma dezbaterilor, au fost aprobate, cu unanimitate de voturi, următoarele măsuri de politică macroprudențială:

  1. Recomandarea CNSM nr. R/1/2020 privind amortizorul anticiclic de capital – Având în vedere rațiunea de a fi a amortizorului anticiclic de capital, respectiv de a contracara prociclicitate din sistemul financiar, în contextul actual al crizei COVID-19, o astfel de cerință de capital suplimentară nu este oportună. Totodată, ținând cont că îndatorarea totală continuă să se mențină sub pragul de semnal, nefiind astfel necesară stabilirea unui nivel al ratei amortizorului anticiclic mai mare de 0 (zero) la sută, se recomandă ca Banca Naţională a României să mențină rata amortizorului anticiclic de capital la nivelul de 0 la sută.
  2. Recomandarea CNSM nr. R/2/2020 privind modificarea Strategiei de implementare a Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) de către instituțiile financiare nebancare ca bază a contabilității și pentru întocmirea situațiilor financiare individuale – În contextul crizei generate de pandemia COVID-19, cu scopul de a sprijini instituțiile financiare nebancare în utilizarea resurselor existente pentru buna desfășurare a activităților operaționale, este amânat cu un an planul de implementare a IFRS de către aceste entități.

Postează un comentariu

sau înregistrează-te pentru a adaugă un comentariu.

*

Comentarii

Nu există comentarii