FacebookTwitterLinkedIn

Veniturile totale realizate de Muzeul Național Peleș au fost de 6.842.655 lei, echivalentul a 1.537.675 euro, calculate la cursul mediul BNR din 2012 (4,45 lei/euro). Veniturile totale includ veniturile proprii (vânzări de bilete, pliante, activități culturale), subvenții și sponsorizări. Acestea din urmă au fost în valoare de 4.000 lei, conform Raportului de Activitate al instituției pe anul 2012.

Veniturile realizate numai din vânzarea biletelor (adulți și elevi) au fost de 844.044 euro (calculate de „Forbes România”, la cursul mediu BNR 2012). Muzeul a fost vizitat de 285.520 de persoane. Dintre acestea, 154 966 au fost adulți (54%) și 83.690 elevi și studenți. Au fost acordate 48.864 de gratuități pentru vizitarea muzeului (17%). Perioada iunie – august a fost cea mai aglomerată la Muzeul Peleș.

Cheltuielile totale au fost de 1.221.944 euro din care 587.898 euro au fost cheltuieli cu bunuri și servicii.

Cel mai „scump” proiect cultural organizat de Muzeul Peleș în 2012 a fost expoziția „Gustav Klimt și Künstlercompagnie la Castelul Peleș”, pentru care s-a alocat suma de… 5.600 de euro.

Pe 1 martie 2007, prin decizia Ministerului Culturii şi Cultelor, castelele Peleş şi Pelişor și terenurile aferente au fost retrocedate Majestăţii Sale Regele Mihai I.

Casa Regală a decis să păstreze în statulul de muzeu al castelului, lăsându-l în circuitul turistic. Muzeul Naţional Peleş administrează 60.000 de piese din patrimoniul cultural naţional mobil.