FacebookTwitterLinkedIn

Această reuniune era programată să aibă loc în format fizic, la Becici, în Muntenegru, dar în contextul pandemiei de COVID-19, evenimentul a fost organizat sub formă de videoconferinţă. Din partea Băncii Naţionale a României, la eveniment a participat guvernatorul Mugur Isărescu, în calitate de membru al Consiliului de administraţie al CEF.

CEF a fost înfiinţat în anul 2001, în Ljubljana, ca o organizaţie regională non-profit de drept sloven. Adeziunea la CEF este deschisă oricărui stat ce doreşte să urmeze angajamentele acestei organizaţii, solicitarea fiind supusă aprobării Consiliului de administraţie al CEF, iar calitatea de membru al CEF nu presupune costuri (achitarea unei taxe sau cotizaţii de membru).

România este membru al CEF, prin BNR şi Ministerul Finanţelor Publice. În data de 3 septembrie 2013, prin noul statut juridic, CEF a devenit organizaţie de drept internaţional public. România a semnat noul statut la data de 30 mai 2014. Potrivit documentelor statutare ale CEF, preşedinţia rotativă anuală a Consiliului de administraţie al CEF revine următorului stat membru al organizaţiei, în ordinea alfabetică a denumirii statului în limba engleză, după expirarea mandatului.

Având în vedere modalitatea de atribuire a președinției, următoarea preşedinţie a Consiliului de administraţie al CEF a revenit României. În acest sens, în cadrul reuniunii anuale a Consiliului de administraţie al CEF, organizată în sistem de videoconferinţă, în data de 11 iunie 2020, a fost aprobată propunerea de preluare a preşedinţiei rotative a Consiliului de administraţie al CEF de către Mugur Isărescu, Guvernator al BNR, ca reprezentant al României.

Cu această ocazie, la finalul reuniunii, Guvernatorul Mugur Isărescu a adresat calde felicitări omologului său, Guvernatorul Radoje Žugić, pentru rezultatele deosebite obţinute de CEF în perioada mandatului său. Totodată, Guvernatorul Isărescu a reafirmat angajamentele ce reunesc membrii CEF într-o fructuoasă cooperare şi a susţinut dezvoltarea programului acestei organizatii prin cooperare în vederea realizării misiunii de întărire a capacităţilor instituţionale în domeniul finanţelor în conformitate cu viziunea, misiunea, valorile şi scopul Centrului de Excelenţă în Finanţe.